fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Përgatitje për provimin e Kimisë – Matura Shtetërore

12 vite.com ka përgatitur një seri materialesh ndihmëse në lëndën e Kimisë të cilat përfshijnë shpjegime, ilustrime, ushtrime dhe përmbledhje të të gjitha koncepteve kryesore të zhvilluara në shkollën e mesme.

Nr Tema
1 Atomi
2 Sistemi periodik
3
4 Përqendrimet
5
6
7 Elektrolitët
8
9
10 Kinetika kimike
11
12
13
14
15 Elektroliza
16
17 Termokimia
18 Alkanet
19 Cikloalkanet
20 Alkenet
21 Alkinet
22 Arenet
23 Alkoolet
24 Eteret
25 Fenolet
26
27

Shihni dhe

24. Eteret – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Eteret Eteret përmbajnë C, H, O. Janë izomerë strukturorë me alkoolet. Formula e përgjithshme e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)