fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Listat e fituesve Universiteti Gjirokastrës, “Eqrem Çabej” 2018-2019

Ketu do të gjeni Listat e fituesve Universiteti Gjirokastrës, “Eqrem Çabej” 2018 – 2019 të Fazës së Parë, Raundi i Parë për çdo degë të këtij universiteti.

Çdo nxënës sipër vijës së kuqe është fitues.
Për tu regjistruar në këto degë duhet të paraqiteni në sekretarinë mësimore në datën 30 Gusht dhe 31 Gusht me dokumentacionin e regjistrimit të cilin e gjeni këtu: Kliko për të parë dokumentacionin

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Fakulteti Ekonomik    

 

Fakulteti i Shkencave Natyrore   

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)