fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Teste pergatitore per provimin e anglishtes (B2)

Keto teste jane pergatitur nga 12vite.com, si ndihmese ne pergatitjen per provimin e anglishtes se Matures Shteterore.

Teza 1 eshte e ndertuar vetem me alternativa te cilat perfshijne mesime te ndryshme ne anglisht. Alternativat do tju korigjohen automatikisht pasi te keni perfunduar provimin mjafton te klikoni VIEW SCORE. Secili ushtrim ka vetem nje alternative te sakte dhe vleresohet me 1 pike. Ne total jane 20 pike. 

Teza 2 eshte e ndertuar vetem me ushtrime ku duhet te vendosen “prepositions” (in, on, at, about, etc). Ushtrimet do tju korigjohen automatikisht pasi te keni perfunduar provimin mjafton te klikoni VIEW SCORE. Secili ushtrim vleresohet me 1 pike. Ne total jane 19 pike. 

Teza 3  permban nje artikull te ndare ne 6 seksione, ne te cilat bazohen pyetjet. Provimi do tju korigjohet automatikisht, pasi te keni perfunduar plotesimin e tij mjafton te klikoni VIEW SCORE. Pergjigjet e disa pyetjeve MUND te gjenden ne ME SHUME SE 1 (maksimumi 2) seksion, ne keto raste duhet ti zgjidhni te dyja alternativat. Ne total jane 12 pike.

Teza 4  duhet te plotesoni fjalite duke vendosur fjalen e shkruar me kapitale ne fund te fjalise, ne formen e duhur gramatikore. Ushtrimet do tju korigjohen automatikisht pasi te keni perfunduar provimin mjafton te klikoni VIEW SCORE. Secili ushtrim vleresohet me 1 pike. Ne total jane 11 pike. 

Teza 5 duhet te rishkruani fjaline e dyte ne nje forme te tille qe te kete te njejtin kuptim me fjalin e pare, por te perdoret fjala e shkruar ne kapitale e cila nuk duhet te ndryshoje. Maksimumi i fjaleve qe mund te perdorni eshte 5. Ushtrimet do tju korigjohen automatikisht pasi te keni perfunduar provimin mjafton te klikoni VIEW SCORE. Secila pergjigje vleresohet me 1 pike. Ne total jane 10 pike.

Zhvillo Online testin 1 me “Alternativa” Zhvillo Online testin 2 “Prepositions” Zhvillo Online testin 3  “Reading” Zhvillo Online testin 4  “Grammar” Zhvillo Online testin 5  “Riformim fjalish”

Vleresimi

User Rating: 3.88 ( 64 votes)

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

One comment

  1. Ju faleminderit per ndihmesen ne kete sezon provimesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)