fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Listat e fituesve – Universiteti Politeknik i Tiranës 2018-2019

Ketu do të gjeni Listat e fituesve Universiteti Politeknik i Tiranës 2018 – 2019 të Fazës së Parë, Raundi i Tretë, Dytë dhe i Parë për çdo degë të këtij universiteti.

Çdo nxënës sipër vijës së kuqe është fitues.
Për tu regjistruar në këto degë duhet të paraqiteni në sekretarinë mësimore në orën 8:00 – 16:00 me dokumentacionin e regjistrimit të cilin e gjeni këtu: Kliko për të parë dokumentacionin 

RAUNDI I TRETË

Inxhinieri Elektronike  Lista e fituesve
Inxhinieri Informatike Lista e fituesve
Inxhinieri Telekomunikacioni Lista e fituesve

 

RAUNDI I DYTE

Dega / Fakulteti Listat
Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Inxhinieri Elektronike Lista e fituesve
Inxhinieri Informatike Lista e fituesve
Inxhinieri Telekomunikacioni Lista e fituesve
Fakulteti i Inxhinierise Elektrike
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)
Inxhinieri Elektrike (Energjitike) Lista e fituesve
Inxhinieri Mekatronike Lista e fituesve
Fakulteti i Inxhinierise Mekanike
Inxhinieri Mekanike  Lista e fituesve
Inxhinieri Inxhinieri Tekstile dhe Modë  Lista e fituesve
Inxhinieri Materiale  Lista e fituesve
Inxhinieri Ekonomike  Lista e fituesve
Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Inxhinieri Ndërtimi  Lista e fituesve
Inxhinieri Hidroteknike  Lista e fituesve
Inxhinieri Mjedisi  Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeodezi  Lista e fituesve
Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanisikes  
Arkitekturë (Arkitekt)  Lista e fituesve
Arkitekturë (Urbanist)  Lista e fituesve
Arkitekturë Interier dhe Dizajn  Lista e fituesve
Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave
Inxhinieri Gjeologjike  Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeoinformatike    Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeoburimesh    Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeomjedis  Lista e fituesve
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike
Inxhinieri Fizike   Lista e fituesve
Inxhinieri Matematike   Lista e fituesve

RAUNDI I PARE

Dega / Fakulteti Listat
Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Inxhinieri Elektronike Lista e fituesve
Inxhinieri Informatike Lista e fituesve
Inxhinieri Telekomunikacioni Lista e fitueve
Fakulteti i Inxhinierise Elektrike
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)
Inxhinieri Elektrike (Energjitike) Lista e fituesve
Inxhinieri Mekatronike Lista e fituesve
Fakulteti i Inxhinierise Mekanike
Inxhinieri Mekanike  Lista e fituesve
Inxhinieri Inxhinieri Tekstile dhe Modë  Lista e fituesve
Inxhinieri Materiale  Lista e fituesve
Inxhinieri Ekonomike  Lista e fituesve
Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Inxhinieri Ndërtimi  Lista e fituesve
Inxhinieri Hidroteknike  Lista e fituesve
Inxhinieri Mjedisi  Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeodezi  Lista e fituesve
Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanisikes  
Arkitekturë (Arkitekt)  Lista e fituesve
Arkitekturë (Urbanist)  Lista e fituesve
Arkitekturë Interier dhe Dizajn  Lista e fituesve
Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave
Inxhinieri Gjeologjike  Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeoinformatike    Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeoburimesh    Lista e fituesve
Inxhinieri Gjeomjedis  Lista e fituesve
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike
Inxhinieri Fizike   Lista e fituesve
Inxhinieri Matematike   Lista e fituesve

 

 

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)