fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Deklarata dhe Dokumentacioni per regjistrimet ne Universitet

Ne listen e Dokumentacioni per regjistrimet ne Universitet eshte edhe deklarata e cila pritohet dhe plotesohet gjate regjistrimit ne sekretarine mesimore te Universitetit ku do te studioni.

Regjistrimi mund te kryet personalisht nga nxenesi ose nepermjet nje perfaqesuesi te autorizuar me prokure nga vete nxenesi.

Perkatesisht dokumentet qe duhet te dorezohen ne sekretarine e Universitetit, per regjistrim jane:

1. dokument identifikimi (pasaporte ose karte identiteti). Ne dosje mbahet vetem fotokopja

2. fotokopja e noterizuar diplomes se Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave.

3. deklaraten, te cilen e gjeni ne udhezimin e plote, duhet ta printoni dhe me pas plotesoni te sekretarite e deges se studimit ku do te regjistroheni.

(Kliko ketu per te pare/shkarkuar deklaraten)

Listat e fiteseve do te dalin brenda dates 28 gusht dhe regjistrimet do te kryen ne datat 30 gusht deri ne 12 shtator sipas fazave perkatese.

Per me shume informacion rreth Raundit te Pare, kliko ketu.

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

19 comments

 1. Pingback: Listat e fituesve - Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, Raundi i Parë 2018 - 2019 - 12 Vite

 2. Pingback: Listat e fituesve Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës

 3. Pingback: Listat e fituesve Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Universiteti i Tiranës - 2018

 4. Pingback: Listat e fituesve Universiteti i Mjekësisë Tiranë, Raundi i Parë 2018 - 2019

 5. Pingback: Listat e fituesve Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës - 12vite.com

 6. Pingback: Lista e Fituesve Universiteti i Sporteve Tiranë, 2018 - 2019 - 12Vite.com

 7. Pingback: Listat e fituesve Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës 2018

 8. Pingback: Listat e fituesve Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës

 9. Pingback: Listat e fituesve Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

 10. Pingback: Listat e fituesve Universiteti i Durrësit, "Aleksandër Moisiu" 2018-2019 - 12Vite.com

 11. Pingback: Listat e fituesve Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018-2019 - 12Vite.com

 12. Pingback: Listat e fituesve Universiteti Shkodrës, "Luigj Gurakuqi" 2018-2019 - 12Vite.com

 13. Pingback: Listat e fituesve - Universiteti Politeknik i Tiranës 2018-2019 - 12Vite.com

 14. Pingback: Listat e fituesve Universiteti Korcës, "Fan Noli" 2018-2019 - 12Vite.com

 15. Pingback: Listat e fituesve Universiteti Arteve Tiranë, 2018-2019 - 12Vite.com

 16. Pingback: Listat e fituesve Universiteti Gjirokastrës, "Eqrem Çabej" 2018-2019 - 12Vite.com

 17. Pingback: Listat e fituesve Universiteti i Vlorës, "Ismail Qemali" 2018-2019 - 12Vite.com

 18. Pingback: Listat e fituesve Universiteti i Elbasanit, "Aleksandër Xhuvani" 2018-2019 - 12Vite.com

 19. Pingback: RAUNDI I TRETË - Shpjegime dhe Këshilla - 12vite.com - 12Vite.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)