fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Ja përse fazat e para NUK janë vendimtare për të gjithë nxënësit – 12vite.com

Deri në datën 28 gusht, Universitetet në gjithë Shqipërinë do të publikojnë listat e renditura të kandidatëve për të gjitha degët. Mirëpo, duke qenë se një nxënës mund të fitojë disa degë dhe renditja bëhet në varësi të kuotave të ngelura bosh, ndodh që vendet e para të listës ti zënë nxënësit ekselent që kanë shumë pikë, duke lënë shumë pas në rradhë edhe nxënës me mesatare 9. Por, duhet patur parasysh qe për çdo fitues që regjistrohet në fazën e parë lirohen 9 vende (kuota) të tjera për fazën e dytë (nëse këta të fundit kanë hedhur 10 degë në listë dhe që me shumë mundësi i kanë kapur të 10-a, siç ndodh shpesh me fituesit e degës së Mjekësisë së Përgjithshme).

Shumë nxënës priren të regjistrohen në fazën e parë edhe pse kanë kapur preferencën më pak të dëshiruar prej tyre, për faktin se mendojnë se nuk kanë mundësi ta fitojnë degën që duan për shkak të renditjes se ulët në listat e kandidatëve. Në fakt vetë fazat ekzistojnë për tu dhënë mundësinë e zgjedhjes nxënësve të të gjitha niveleve.

Në këtë tabelë do të gjeni renditjen që kanë pasur kandidatët e vitit të kaluar, të cilët kanë qenë të fundit e Raundit të Parë, që e kanë fituar degën. Pra, për shembull:

  • në degën Gjuhë Letërsi, UT,  ka pasur gjithësej 180 kuota dhe fituesi i fundit është renditur në vendin 920 në listën e fazës së parë.
  • në degën Financë, UT, ka pasur gjithësej 460 kuota dhe fituesi i fundit është renditur në vendin 2229 në listën e fazës së parë.

Shikoni me vëmendje renditjen ne listat e fituesve këtë vit, degën tuaj në tabelën e mëposhtme dhe bëni zgjedhje të zgjuara!

 

Fakulteti / Universiteti Dega Numri i kuotave Renditja ne fazen e parë Piket e fituesit te fundit Raundi i Pare
UNIVERSITETI I TIRANËS
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 180 920 816
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori 180 895 744.2
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 180 703 763.4
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 120 1319 826.2
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Arkeologji 100 573 702.4
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji 100 1037 798.17
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Bioteknologji 100 1059 805.17
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 100 438 582.33
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 377 541.67
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 701 618
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 100 999 829
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 100 279 624.78
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 200 1015 862.42
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 100 1257 838.13
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 707 832.5
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngleze 240 1940 839.44
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 140 434 577.1615686
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 140 564 753.46
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 150 645 724.2941176
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Greke 85 181 585.4117647
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 85 281 578.372549
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Ruse 85 87 558.7708333
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 95 317 555.2631579
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze (Sarandë) 50 54 587.26
Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji 110 1199 834.55
Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale 100 1034 817.32
Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 80 555 746.71
Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji 81 781 797.4
Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 100 1562 824.66
Fakulteti i Shkencave Sociale Administrim dhe Politika Sociale 100 1081 824.31
Fakulteti i Ekonomise Administrim -Biznes 460 2598 856.32
Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 110 1788 885.81
Fakulteti i Ekonomise Financë 460 2229 914.2
Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 250 1701 925.31
Fakulteti i Ekonomise Administrim-Biznes (Sarandë) 100 92 537.02
Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 750 2617 859.19
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS
Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi e Përgjithshme 270 354 139094.2
Fakulteti i Mjekësisë Farmaci 100 839 134161.5333
Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatologji 100 633 136797.5
Fakulteti i Mjekësisë Shëndet Publik 20 369 130291.2333
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme 240 871 124306.4667
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Mami 32 213 122349.0333
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 42 835 130291.2333
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 43 546 129941.9333
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 21 288 132313.3
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 45 616 130551.1667
UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR
Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi 100 384 6.370714286
Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 73 479 5.937058824
Fakulteti i Shkencave Shoqërore Histori 85 238 7.236176471
Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjeografi 90 280 6.096764706
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 68 122 9.466333333
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 60 44 7.089071429
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 85 332 6.025
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 80 212 8.676
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithshme 85 429 10.3565
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Mami) 80 268 8.82
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi) 30 351 10.18733333
Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 60 678 9.070833333
Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 60 708 8.9789
Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 60 538 8.103666667
Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60 314 8.981583333
Fakulteti i Shkencave të Edukimit Edukim Fizik dhe Sporte 70 72 32.349
Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pedagogji muzikore 30 3 63.18
Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pikturë e grafikë 30 8 80.829
Fakulteti Ekonomik Administrim – Biznes 120 700 6.248833333
Fakulteti Ekonomik Financë – Kontabilitet 120 408 7.08
Fakulteti Ekonomik Turizem 100 738 6.42
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 70 495 9.04225
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 60 132 8.431888889
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 60 58 7.17625
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 60 35 7.130979167
Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 300 689 6.694
UNIVERSITETI “EQEREM CABEJ” GJIROKASTËR
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 40 56 5.735
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë dhe Teknologji Informacioni 30 24 5.930333333
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë-Informatikë 35 30 4.269375
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni 45 75 5.78375
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithshme 70 170 5.605
Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri Mami 40 71 5.58
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Histori – Gjeografi 50 91 5.28
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi Shqipe 40 89 5.544916667
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Angleze 40 79 5.6021
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Italiane 25 11 6.264708333
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 25 10 6.395
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fiillor 45 117 4.865
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollor 45 89 5.318625
Fakulteti Ekonomik Kontabilitet – Financë 60 110 4.1185
Fakulteti Ekonomik Administrim –Publik 60 110 5.694786
Fakulteti Ekonomik Ekonomi Turizem 40 116 3.97
UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” KORCË
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administrim dhe Politika Sociale 60 319 6.246
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë- Fizikë 32 44 7.603
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë Informatikë 32 84 6.758333333
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacioni 56 205 6.76125
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi-Sociologji 50 258 5.903
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Infermier i Përgjithshëm 90 324 6.8025
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji-Kimi 49 132 6.035
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 40 181 6.0022
Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 110 245 5.97625
Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 90 294 5.92
Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Marketing 80 285 5.8555
Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Turizëm 80 243 5.72
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 50 185 6.359666667
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Histori – Gjeografi 50 254 6.194142857
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 53 285 5.004072727
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollor 25 218 4.69528
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë Angleze 60 248 4.8686
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë dhe Kulturë Frënge 30 8 5.985428571
Fakulteti i Bujqësisë Agroushqim 48 88 5.884285714
Fakulteti i Bujqësisë Inxhinieri Agronomike 60 44 5.869375
Fakulteti i Bujqësisë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 40 36 5.939285714
Fakulteti i Bujqësisë Agrobiznes 50 51 6.171272727
UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuterike 100 381 562.115
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacionit 100 193 585.1741567
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni 100 380 689.9601891
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Matematikë -Informatikë 100 126 581.4179592
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 65 228 594.9747586
Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 65 232 610.3313636
Fakulteti i Biznesit Administrim Biznesi 70 635 7113.956522
Fakulteti i Biznesit Menaxhim – Marketing 70 711 6602.897727
Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 85 210 6300
Fakulteti i Biznesit Financë -Kontabilitet 88 489 6448.113636
Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 88 528 6016.333333
Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 60 445 6354.615385
Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 60 418 6022.325581
Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 60 143 6017.083333
Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze 70 452 699.24
Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 60 525 732.34
Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 45 319 706.52
Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi -Anglisht 80 339 664.7688822
Fakulteti i Edukimit Gjermanisht-Anglisht 40 173 661.51
Fakulteti i Studimeve Profesionale Infermieri e Pergjithshme 91 406 775.7833
Fakulteti i Studimeve Profesionale Mami 46 184 727.953063
Fakulteti i Studimeve Profesionale Fizioterapi 46 407 726.3259259
Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 46 153 6040.352941
Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 44 230 6073.104167
Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 44 222 5919.840909
Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 45 214 612.5963914
Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 44 281 5938.44186
Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 44 255 6006.694444
Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 35 231 6257.863636
Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrative (2- vjeçar) 35 214 5989.941176
Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 44 197 6223.555556
Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 35 284 5971.591837
Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 35 215 5977.043478
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 170 734 6.651666667
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 70 566 669.4272222
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administrim Publik 70 582 637.49874
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 70 200 583.6103333
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhënie me Publikun 70 705 698.4106977
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 70 278 666.1633333
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 100 873 12998.3
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 100 978 12729.185
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 100 1329 12564.3
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70 284 11257.8
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Mekatronike 70 505 11494.2
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 70 534 11657.8
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 145 604 10408.3
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70 560 9747.78
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 55 165 6590.65
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 85 818 11085.18
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 100 1032 12208.81288
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 50 391 10974.39
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 50 585 11282.26
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 50 291 10877.1
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt) 105 770 12629.84
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist) 55 470 12019.3675
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 70 145 7839.063
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 70 258 7842.38
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 100 393 6050.9
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 60 338 8050.68
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 80 186 7890.575
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 80 496 6424.75
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS
Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes Shkencat e Lëvizjes 150 150 51.5
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 144 183 41

 

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 115 512 6.642
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 65 315 5.274
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 120 605 6.31845
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 90 414 6.23295
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 120 535 7.7634
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 90 421 7.01955
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 90 496 7.0623
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 90 493 6.16455
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 120 419 5.409
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 120 236 4.3704
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 120 214 5.436
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 130 646 5.0544
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Zootkn dhe Biznes Blegtoral 120 116 5.463
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekanizim 120 203 5.2155
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120 168 4.464
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 102 572 6.0192
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 104 170 4.392
Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 65 299 3.9501
Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 65 175 5.445
UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 55 161 5.339
Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Navale 40 111 5.463111111
Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 50 192 5.315
Fakulteti i Shkencave Teknike Navigacion 50 102 5.7855
Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji 65 190 6.095375
Fakulteti i Shkencave Teknike Kimi 30 34 5.717
Fakulteti i Shkencave Teknike Fizike 30 15 654.9083333
Fakulteti i Shkencave Teknike Matematike 37 57 5.227833333
Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 60 187 5.788166667
Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacioni 60 183 5.75
Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuterike 60 170 5.870833333
Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithshme 190 753 6.25
Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri Mami 90 344 6.05
Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 80 349 5.963666667
Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 165 660 4.945
Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 90 355 5.475666667
Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 40 114 5.7705
Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 70 482 5.924333333
Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollor 60 348 4.179
Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 25 272 6.662166667
Fakulteti i Shkencave Humane Histori-Gjeografi 70 300 6.04375
Fakulteti i Ekonomise Finance 200 375 6.2251
Fakulteti i Ekonomise Kontabilitet 100 202 6.111285714
Fakulteti i Ekonomise Administrim biznesi 140 624 5.7339
Fakulteti i Ekonomise Marketing 70 392 6.168416667
Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 125 348 5.764785714
Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 90 515 5.8111
UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI” ELBASAN
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 90 361 59.65273333
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori – Gjeografi 80 366 58
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 48 42 53.35
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori dhe gjuhe germane 28 20 50.25
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 105 422 50.4
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Frënge 33 28 48.3
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Italiane 58 107 47.18333333
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë gjermane 28 38 49.17666667
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 58 429 60.96666667
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 58 140 60.55
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Biologji – Kimi 90 169 59.9
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë – Fizikë 70 73 58.6
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjitë e Informacionit 120 347 45.72083333
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 60 254 55.525
FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë Informatike 70 70 59.10833333
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithshme 185 673 68.8
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri – Mami 110 428 56.85
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 90 811 54.9
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 70 373 53.9
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 90 640 56.85
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 95 454 55.8
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 115 648 57.41666667
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollor 90 467 55.08333333
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 70 358 44.45
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 75 670 51.98333333
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi – Sociologji 70 222 44.15
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 75 650 55.64166667
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Fizik dhe Sporte 80 80 5.857142857
FAKULTETI EKONOMIK Administrim – Biznes 120 593 50.4625
FAKULTETI EKONOMIK Financë – Kontabilitet 120 385 44.25
FAKULTETI EKONOMIK Ekonomia dhe e Drejta 120 289 59.73333333
FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 120 275 49.5125
FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 80 331 44.1
FAKULTETI EKONOMIK Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 80 184 49.44875
FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 80 309 53.95833333
FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 80 343 55.55

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)