fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Llogaritësi i pikëve – Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës

llogaritesi i pikeve 12vite.com

Në këtë faqe ju mund të llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja” për vitin akademik 2018 – 2019 dhe listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018 për të gjitha degët e këtij universiteti.

Për të llogaritur pikët ju duhet të vendosni në llogaritësin e mëposhtëm këto të dhëna:

*Për të aplikuar në këtë Fakultet (degët e mesuesisë), Mesatarja e të gjitha viteve të shkollës së mesme se bashku me notat e provimeve të maturës duhet të jetë duke filluar nga nota 7.

Mesatarja e vitit te pare
Mesatarja e vitit te dyte
Mesatarja e vitit te trete
Provimi i matem:
Provimi i detyruar i matematikes
Provimi i letersise: Provimi i detyruar i letersise
Provimi i gj. se huaj: Provimi i detyruar i gjuhes se huaj
Provimi i pare me zgjedhje: Provimi me zgjedhje i maturës
Provimi i dyte me zgjedhje: Provimi me zgjedhje i maturës

KUJDES: Llogaritesi i meposhtem mund te mos jete i sakte sepse fakulteti nuk ka specifikuar formulen ekzakte. Fakulteti i Gjuheve te Huaja ka vendosur si menyre llogaritje vetem kete fjali:

“Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja aritmetike e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjestuar me numrin në total të notave të mbledhura”

 

Llogaritësi i pikëve

Deget, Pikët e fituesit të fundit, Kuotat dhe Tarifat

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti Gjuhëve të Huaja të cilët janë regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën disa kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundet në vijim.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Dega Tarifat Kuotat ’18-’19
Fituesi i fundit
(Raundi i Pare)
Gjuhë Angleze 25000 Leke / Viti 240 839.44
Gjuhë Frënge 25000 Leke / Viti 120 577.16157
Gjuhë Gjermane 25000 Leke / Viti 120 753.46
Gjuhë Italiane 25000 Leke / Viti 150 724.2941
Gjuhë Greke 25000 Leke / Viti 90 585.41176
Gjuhë Turke 25000 Leke / Viti 90 578.37255
Gjuhë Ruse 25000 Leke / Viti 80 558.77083
Gjuhë Spanjolle 25000 Leke / Viti 90 555.26316
Gjuhë Angeleze (Sarande) 25000 Leke / Viti 50 587.26
Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat ka publikuar Rektorati i Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Gjuheve te Huaja.

Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019, për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja janë si më poshtë:

Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja aritmetike e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjestuar me numrin në total të notave të mbledhura

Vleresimi

User Rating: 3.92 ( 12 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)