fbpx
E Fundit

Matematikë

“Matematikë” – 18 Teste online nga kurset e Maturës Shtetërore 2020

"Matematikë" - Teste online nga kurset e Maturës Shtetërore

Këtu do të gjeni Teste Online të hartuara nga mësues Luani në kursin e Matematikës për Maturën Shtetërore të zhvilluar nga 12vite.com. Teste të tilla ju shërbejnë të testoni veten dhe të praktikoheni me ushrime tipike provimi. Përgjigjet i merrni automatikisht pas cdo plotësimi. Ushtrimet më problematike do të zgjidhen edhe një herë në seancën e rradhës. **Testet do të …

Lexo më shumë »

“Inekuacionet dhe Sistemet e Inekuacioneve” – Test Online me 10 Ushtrime

Inekuacionet dhe Sistemet e Inekuacioneve

Këto ushtrime përmbledhin zbatimin e të gjitha koncepteve të nevojshme që Maturantët duhet të dinë në lidhje me “Inekuacionet dhe Sistemet e Inekuacioneve”. Zgjidhini ushtrimet e mëposhtme dhe më pas kontrolloni përgjigjet tuaja me anë të plotësimit të testit online: Përgjigjet do t’ju korrigjohen në mënyrë automatike pasi të zgjidhni alternativat. 1. Bashkësia e zgjidhjes së inekuacionit $3 x+1<10$ është: …

Lexo më shumë »

“Ekuacionet dhe Sistemet e Ekuacioneve” – Test Online me 10 Ushtrime

Këto ushtrime përmbledhin zbatimin e të gjitha koncepteve të nevojshme që Maturantët duhet të dinë në lidhje me “Ekuacionet dhe Sistemet e Ekuacioneve”. Zgjidhini ushtrimet e mëposhtme dhe më pas kontrolloni përgjigjet tuaja me anë të plotësimit të testit online: Përgjigjet do t’ju korrigjohen në mënyrë automatike pasi të zgjidhni alternativat. 1. Zgjidhni ekuacionin $\frac{2+x}{3}-\frac{x-1}{6}=x+2$. Rrenjë e tij është: A) …

Lexo më shumë »

“Bashkësitë dhe Veprimet me Rrënjët” – Test Online me 14 Ushtrime

"Bashkësitë dhe Veprimet me Rrënjët" - Test Online me 14 Ushtrime

Këto ushtrime përmbledhin zbatimin e të gjitha koncepteve të nevojshme që Maturantët duhet të dinë në lidhje me “Bashkësitë dhe Veprimet me Rrënjët”. Zgjidhini ushtrimet e mëposhtme dhe më pas kontrolloni përgjigjet tuaja me anë të plotësimit të testit online: Përgjigjet do t’ju korrigjohen në mënyrë automatike pasi të zgjidhni alternativat. 1. Jepet bashkesia $A=\{x \in N / 2 \leq …

Lexo më shumë »

Shprehjet me Ndryshore – Formulat dhe Rregullat

Shprehjet me Ndryshore

Disa identitete të rëndësishme Polinomet me një ndryshore Polinomet janë identike nëse janë me fuqi të njëjtë dhe koeficientët pranë fuqive të njëjta i kanë dy e nga dy të barabarta. Pjesëtimi i një polinomi me x-c \( P(x) = (x-c) \cdot Q(x) + r \) ku Q(x) është herësi ndërsa r është mbetja. Polinomet mund të pjesëtohen me anë …

Lexo më shumë »

Elementë të Logjikës Matematike – Formulat dhe Rregullat

Elemente te Logjikes Matematike

Lidhëza logjike “dhe”. Konjuksioni Pohimi që merret duke lidhur dy pohime të dhëna p , q me lidhëzën “dhe” quhet konjuksion i tyre dhe është i vërtetë vetëm kur janë të vërteta të dyja pohimet p , q. Konjuksioni p , q i dy pohimeve të dhëna, shënohet: \[ p \land q \] Lidhëza logjike “ose”. Disnjuksioni Disnjuksioni i dy …

Lexo më shumë »

Bashkësitë dhe Numrat Realë – Formulat dhe Rregullat

Bashkesite dhe Numrat Reale

Për bashkësinë mund të themi se: është një grup elementësh. kanë veti karakteristike e përbashkët jepet me emërtim, përshkrim, diagramë, tabelë ose bosht.Bashkësia karakterizohet në mënyrë të vetme nga: mjedisi vetitë karakteristike Barazimi i Bashkësive A=B nëse cdo element i bashkësisë A është element i bashkësisë B dhe anasjelltas (pra cdo element i bashkësisë B është element i bashkësisë A). …

Lexo më shumë »

Formulat: Derivatet (tabela dhe rregullat)

Derivati i një funksioni me ndryshore reale mat ndjeshmërinë e një sasie për të ndryshuar (një vlerë funksioni ose ndryshorja e varur), që përcaktohet nga një tjetër sasi (ndryshorja e pavarur). Derivatet janë një mjet themelor në analizën matematike. Për shembull, derivati i një pozicioni të një objekti që lëviz, në lidhje me kohën, është shpejtësia e atij objekti: kjo mat se sa shpejt …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)