fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Universiteti Mjekësisë – Kriteret, Mesataret, Llogaritësi i pikëve dhe Fituesit e fundit

llogaritesi i pikeve 12vite.comNë këtë faqe ju mund të llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” për vitin akademik 2018 – 2019, listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018, kuotat dhe tarifat për të gjitha degët e këtij universiteti.

 

1) Mesatarja qe duhet te plotesoni per te konkuruar ne Universitetin e Mjekesise:

Dega Mesatarja e pranimit sipas VKM
Mjekesi e pergjithshme Mesatarja ≥ 8.5
Farmaci Mesatarja ≥ 8.5
Stomatologji Mesatarja ≥ 8.5
Shendet publik Mesatarja ≥ 8
Infermieri e Përgjithshme Mesatarja ≥ 7.5
Teknikë Laboratori Mesatarja ≥ 7.5
Fizioterapi Mesatarja ≥ 7.5
Mami Mesatarja ≥ 7.5
Logopedi Mesatarja ≥ 7.5
Teknikë Imazherie Mesatarja ≥ 7.5


2) Për të llogaritur pikët ju duhet të vendosni në llogaritësin e mëposhtëm këto të dhëna (kriteret e publikuara nga universiteti):

Mesatarja e tri viteve:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme.
Mesatarja e Kimise:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Kimisë (perfshire lenden e thelluar apo lende te tjera ekuivalente me kimine) e tri viteve të shkollës së mesme.
Mesatarja e Biologjise:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Biologjisë (perfshire lenden e thelluar apo lende te tjera ekuivalente me biologjine) e tri viteve të shkollës së mesme.
Mesatarja e Fizikes:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Fizikës (perfshire lenden e thelluar apo lende te tjera ekuivalente me fiziken) e tri viteve të shkollës së mesme.
Provimi i matem:  Nota e provimt te detyruar te matematikes.
Provimi i letersise:  Nota e provimt te detyruar te letersise.
Provimi i gj. se huaj:  Nota e provimt te detyruar te gjuhes se huaj.
Provimi  i pare me zgjedhje: Nota e provimit me zgjedhje.
Koeficienti i provimit te pare: Koficienti i lëndës me zgjedhje në maturën shtetërore
Provimi  i dyte me zgjedhje:  Nota e provimit me zgjedhje.
Koeficienti i provimit te dyte: Koficienti i lëndës me zgjedhje në maturën shtetërore
Koeficienti i shkolles:   Koeficienti i shkollës së mesme.

3) Koeficientet e lendeve me zgjedhje:

  • lëndët bërthamë Kimi, Fizikë, Biologji e kane koeficientin =1.15
  • lëndët e thelluara Kimi, Fizikë, Biologji e kane koeficientin =1.25
  • të gjithë lëndët e tjera e kane koeficientin =1

4) Koeficientet e shkollave

  • Gjimnaz, Seksioni Dy Gjuhesh shqip-frengjisht, Seksioni Dy Gjuhesh shqip-italisht, Seksioni Dy Gjuhesh shqip-gjermanisht e kane koeficientin = 1,4
  • te gjitha shkollat e tjera e kane koeficientin = 1

SHENIM: Nota e lendës “Shkenca natyrore” e kurrikulës bërthamë, llogaritet si notë per Kiminë, Biologjinë dhe Fizikën

5) Formula e llogaritjes

Totali i pikeve ={(Mesatarja e tre viteve * 35) + [(Mesatarja e kimise * 10) + (Mesatarja e Biologjise * 10) + (Mesatarja e Fizikes * 10) ] + [Provimi i gjuhes se huaj + Provimi i letersise + Provimi i matematikes + (Provimi i pare me zgjedhje * Koeficienti i provimit) + (Provimi i dyte me zgjedhje * Koeficienti i provimit)]/5 * 35)}* Koeficienti i shkolles * 100

Llogaritesi i pikeve

Vendosni notat me dy shifra pas presjes ne llogaritesin automatik te meposhtem per te pare totalin e pikeve qe keni grumbulluar. Per cdo paqartesi ose veshtiresi ju lutemi te na shkruani ne faqen tone ne facebook: 12vite.com

Pikët e fituesit të fundit, Kuotat dhe Tarifat.

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Univeristetin e Mjekësisë Tiranë, të cilët jane regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën disa kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundin në vijim.

Universiteti i Mjekesise, Tirane

Dega Tarifat Kuotat ’18-’19 Fituesi i fundit (Raundi 1)
Mjekesi e pergjithshme 45000 Leke / Viti 260 139094.2 pikë
Farmaci 45000 Leke / Viti 100 134161.53 pikë
Stomatologji 45000 Leke / Viti 100 136797.5 pikë
Infermieri e Përgjithshme 40000 Leke / Viti 240 124306.47 pikë
Teknikë Laboratori 40000 Leke / Viti 50 130291.23 pikë
Fizioterapi 35000 Leke / Viti 50 129941.93 pikë
Mami 35000 Leke / Viti 32 122349.03 pikë
Logopedi 35000 Leke / Viti 20 132313.3 pikë
Teknikë Imazherie 35000 Leke / Viti 50 130551.17 pikë
Shendet Publik 35000 Leke / Viti 18 130291.23 pikë


Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat Universiteti i Mjekesise, Tirane ka publikuar ne daten:  31.01.2018 nga Rektorati i Universitetit. 

Vleresimi

User Rating: 3.77 ( 79 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)