fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Universiteti Politeknik – Kriteret, Mesatarja, Llogaritësi i pikëve dhe Fituesit e fundit

Llogaritësi i pikëve - UPT - 12vite.com

Kliko këtu për të parë llogaritësin e pikëve për MATURËN 2020

Në këtë faqe ju llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universitetin Politeknik të Tiranës”, për cdo degë, të vitit 2018-2019 dhe listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018 për të gjitha degët e këtij universiteti. Universiteti Politeknik Kriteret

*Mesatarja e të gjitha viteve të shkollës së mesme së bashku me provimet e matures duhet të minimalisht nota 6.

Për të llogaritur pikët (sipas kritereve te publikuara nga universiteti) ju duhet të vendosni në llogaritësin e mëposhtëm këto të dhëna:

Mesatarja VKM: Nota mesatare e tre viteve te shkolles se mesme se bashku me mesataren e provimeve
Mesatarja e matem.: 
nota mesatare e thjeshtë e matematikës në të gjitha vitet e shkollës së mesme, në kurrikulën bërthamë dhe në kurrikulën e thelluar, përfshirë rezultatin në Maturën Shtetërore në provimet e detyruara dhe në  provimet me zgjedhje;
Mesatarja e kimisë: nota mesatare e thjeshtë e kimisë dhe e lëndës “Shkencë”, në të gjitha vitet e shkollës së mesme  përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të  provimit me zgjedhje;
Mesatarja e fizikës: nota mesatare e thjeshtë e fizikës dhe e lëndës “Shkencë”, në të gjitha vitet e shkollës së mesme, në kurrikulën bërthamë dhe në kurrikulën e thelluar,  përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të  provimit me zgjedhje;
Koeficienti i shkollës: koeficienti i shkollës së mesme, për vitin akademik 2018-2019, sipas tabelave së koeficienteve.

Formula e llogaritjes

Totali i pikeve = {[ 0.7 * Mesatarja VKM + 0.3 * (0.5 * Mesatarja e Matematikes + 0.4 * Mesatarja e Fizikes + 0.1 * Mesatarja e Kimise)] * Kkoef. Shkollës * 1000}

Llogaritesi i pikeve

Per cdo paqartesi ose veshtiresi ju lutemi te na shkruani ne faqen tone ne facebook: 12vite.com

[uCalc id=112996 name=Project 1]

Pikët e fituesit të fundit
Raundi i parë për vitin akademik 2017-2018

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Univeristetin Politeknik të Tiranës, të cilët jane regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën disa kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundin në vijim.

Dega / Fakulteti Kuotat ’18-’19 Fituesi i fundit
(Raundi 1, Faza e fundit)
Lista e fitueseve
(Raundi 1, faza e pare)
Fakulteti i Teknologjise se Informacionit
Inxhinieri Elektronike 120 12998.3 pike Shiko listen
Inxhinieri Informatike 120 12729.185 pike Shiko listen
Inxhinieri Telekomunikacioni 120 12564.3 pike Shiko listen
Fakulteti i Inxhinierise Elektrike
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70 11257.8 pike Shiko listen
Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 70 11657.8 pike Shiko listen
Inxhinieri Mekatronike 70  pike Shiko listen
Fakulteti i Inxhinierise Mekanike
Inxhinieri Mekanike 145 10408.3 pike Shiko listen
Inxhinieri Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70 9747.78 pike Shiko listen
Inxhinieri Materiale 55 6590.65 pike Shiko listen
Inxhinieri Ekonomike 85 11085.18  pike Shiko listen
Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit
Inxhinieri Ndërtimi 150 12208.813 pike Shiko listen
Inxhinieri Hidroteknike 70 10974.39 pike Shiko listen
Inxhinieri Mjedisi 70 11282.26 pike Shiko listen
Inxhinieri Gjeodezi 65 10877.1 pike Shiko listen
Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanisikes
Arkitekturë (Arkitekt) 110 12629.84 pike Shiko listen
Arkitekturë (Urbanist) 55 12019.368 pike Shiko listen
Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 30 12151. pike Shiko listen
Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave
Shkencat e Tokës 70 7839.063 pike Shiko listen
Inxhinieri Gjeoinformatike 70 7842.38 pike Shiko listen
Inxhinieri Gjeoburimesh 100 6050.9 pike Shiko listen
Inxhinieri Gjeomjedis 60 8050.68 pike Shiko listen
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike
Inxhinieri Fizike 80 7890.575 pike Shiko listen
Inxhinieri Matematike 80 6424.75 pike Shiko listen

Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat i ka publikuar Rektorati  i   Universitetit Politeknik te Tiranes.

Vleresimi

User Rating: 4.39 ( 28 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)