fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Procedurat e Aplikimit dhe Regjistrimit ne IAL, RAUNDI I TRETE, Viti akademik 2018 – 2019

Aplikimet Raundi TRETE 2018. Meposhte do te gjeni te listuar permbledhjen e informacioneve qe duhet te dini rreth RAUNDIT te TRETE te aplikimit per te studiuar ne Universitet Publike dhe Jopublike, viti akademik 2018-2019. Ne kete permbledhje eshte perdorur termi IAL qe do te thote – Institucion i Arsimit te Larte (Universitet).

Per te pare Raundet e tjera:
Shiko udhezimet per RAUNDIN E PARE
Shiko udhezimet per RAUNDIN E DYTE

RAUNDI I TRETE

 1. Gjate periudhes 9 deri ne 13 Tetor, IAL-te do te vijojne me procedurat e regjistrimit te kadidateve nepermjet U-Albania te cilet kane aplikuar ne raundin e dyte. Te drejten e regjistrimit e kane kandidatet te cilet nuk rezultojne te regjistruar ne asnje program studimi.
 2. Ne rast se perfundon lista e kandidateve qe kane aplikuar ne Raundin e Dyte dhe mbeten akoma kuota te paplotesuara, IAL-te perzgjedhin kandidatet fitues sipas kerkesave te depozituara nga kandidatet qe nuk rezultojne te regjistruar ne asnje program studimi, pavaresisht zgjedhjeve te tyre ne raundin e pare apo te dyte, ne datat 15-18 tetor 2018. Kandidatet perzgjidhen dhe rankohen nga njesite baze dhe miratohen nga drejtuesi i njesise kryesore.
 3. Regjistrimi kryet ne datat 19-20 tetor 2018 dhe duhet ky dokumentacion:
  – dokument identifikimi (pasaporte ose karte identiteti). Ne dosje mbahet vetem fotokopja.
  – fotokopja e noterizuar e Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave.
  – deklaraten te cilen e gjeni ne udhezimin e plote, duhet ta printoni dhe plotesoni te sekretarite e deges se studimit ku do te regjistroheni. (Kliko ketu per te pare/shkarkuar deklaraten)
 4. Pas plotesimit te deklarates behet regjistrimit menjehere ne portalin U-Albania dhe firmoset nga sekretarja dhe aplikanti ne dy fotokopje formulari i printuar nga sistemi, nje prej te cilave i jepet aplikantit.
 5. Aplikantet te cilet kane bere regjistrimin me dokumentacion dhe kane nenshkruar ne regjister, nuk kane te drejte te ndryshojne programin e studimit per kete vit akademik.

Per te pare Raundet e tjera:
Shiko udhezimet per RAUNDIN E PARE
Shiko udhezimet per RAUNDIN E DYTE

Udhezimi i plote i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise: Lexo ketu

Shihni dhe

Ja përse fazat e para NUK janë vendimtare për të gjithë nxënësit – 12vite.com

Deri në datën 28 gusht, Universitetet në gjithë Shqipërinë do të publikojnë listat e renditura …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)