fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Datat e fillimit të vitit akademik 2018 – 2019 për arsimin e lartë

Ky është urdhri i publikuar nga Ministria e Arsimit rreth vitit akademik 2018 – 2019.
Data 15 Tetor 2018 shënon fillimin dhe data 30 shtator 2019 përfundimin e vitit akademik.

Udhezimi i plotë:

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutes së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 1 të nenit 87 të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,

URDHËROJ:

1. Viti akademik 2018 – 2019 në institucionet e arsimit të lartë, do të fillojë në datën 15 tetor 2018 dhe do të përfundojë në datën 30 shtator 2019.

2. Periudha 24 dhjetor 2018 deri në 4 janar 2019, të jetë periudhë pushimesh për studentët.

3. Institucionet publike të arsimit të lartë, në përfundim të regjistrimit të kandidateve fitues, të dërgojne në të gjitha ndërmarrjet “Trajtimi i Studenteve” sh. a., listën e studentëve të regjistruar, sipas programeve të studimit dhe fakulteteve përkatëse.

4. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Qendra e Shërbimeve Arsimore, si dhe institucionet e arsimit të lartë.
Shkarko/Shiko udhrin e firmosur nga Ministria e Arsimit.

Shihni dhe

Ja përse fazat e para NUK janë vendimtare për të gjithë nxënësit – 12vite.com

Deri në datën 28 gusht, Universitetet në gjithë Shqipërinë do të publikojnë listat e renditura …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)