fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Listat e fituesve Universiteti Shkodrës, “Luigj Gurakuqi” 2018-2019

Ketu do të gjeni Listat e fituesve Universiteti Shkodrës, “Luigj Gurakuqi” 2018 – 2019 të Fazës së Parë, Raundi i Dytë dhe i Parë për çdo degë të këtij universiteti.

Çdo nxënës sipër vijës së kuqe është fitues.
Për tu regjistruar në këto degë duhet të paraqiteni në sekretarinë mësimore në datën 27 dhe 28 Shtator me dokumentacionin e regjistrimit të cilin e gjeni këtu: Kliko për të parë dokumentacionin

RAUNDI I DYTE

Dega / Fakulteti Listat e fituesve
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjuhë -Letërsi Lista e fituesve
Gazetari dhe Komunikim Lista e fituesve
Histori Lista e fituesve
Gjeografi Lista e fituesve
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Matematikë Lista e fituesve
Fizikë Lista e fituesve
Informatikë Lista e fituesve
Biologji -Kimi Lista e fituesve
Infermieri e Përgjithshme Lista e fituesve
Infermieri (Mami)
Infermieri (Fizioterapi) Lista e fituesve
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Psikologji Lista e fituesve
Punë Sociale Lista e fituesve
Mësuesi për Arsimin Fillor Lista e fituesve
Mësuesi për Arsimin Parashkollor Lista e fituesve
Edukim Fizik dhe Sporte
Pedagogji muzikore Lista e fituesve
Pikturë e grafikë Lista e fituesve
Fakulteti Ekonomik
Administrim – Biznes Lista e fituesve
Financë – Kontabilitet Lista e fituesve
Turizëm Lista e fituesve
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Gjuhë Angleze Lista e fituesve
Gjuhë Italiane Lista e fituesve
Gjuhë Gjermane Lista e fituesve
Gjuhë Frënge Lista e fituesve
Fakulteti i Drejtësisë
Drejtësi Lista e fituesve

RAUNDI I PARE

Dega / Fakulteti Listat e fituesve
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjuhë -Letërsi Lista e fituesve
Gazetari dhe Komunikim Lista e fituesve
Histori Lista e fituesve
Gjeografi Lista e fituesve
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Matematikë Lista e fituesve
Fizikë Lista e fituesve
Informatikë Lista e fituesve
Biologji -Kimi Lista e fituesve
Infermieri e Përgjithshme Lista e fituesve
Infermieri (Mami) Lista e fituesve
Infermieri (Fizioterapi) Lista e fituesve
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Psikologji Lista e fituesve
Punë Sociale Lista e fituesve
Mësuesi për Arsimin Fillor Lista e fituesve
Mësuesi për Arsimin Parashkollor Lista e fituesve
Edukim Fizik dhe Sporte Lista e fituesve
Pedagogji muzikore Lista e fituesve
Pikturë e grafikë Lista e fituesve
Fakulteti Ekonomik
Administrim – Biznes Lista e fituesve
Financë – Kontabilitet Lista e fituesve
Turizëm Lista e fituesve
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Gjuhë Angleze Lista e fituesve
Gjuhë Italiane Lista e fituesve
Gjuhë Gjermane Lista e fituesve
Gjuhë Frënge Lista e fituesve
Fakulteti i Drejtësisë
Drejtësi Lista e fituesve

 

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)