fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Konvertimi i pikëve në nota – Matura Shtetërore 2020

Më poshtë do të gjeni konvertimin e pikëve në nota. (nota e shkallëzuar)

Kliko këtu për të parë notat

Konvertimi për provimin e Gjuhës së Huaj dhe Matematikës. Për konvertimin e pikëve të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, vlen tabela e dytë.

Pikët Nota  Pikët Nota  Pikët Nota
0-14 4 30 6.63 46 8.63
15 4.5 31 6.75 47 8.75
16 4.64 32 6.88 48 8.88
17 4.79 33 7 49 9
18 4.93 34 7.13 50 9.13
19 5.07 35 7.25 51 9.21
20 5.22 36 7.38 52 9.38
21 5.36 37 7.5 53 9.5
22 5.5 38 7.63 54 9.57
23 5.64 39 7.75 55 9.64
24 5.79 40 7.88 56 9.72
25 5.93 41 8 57 9.79
26 6.07 42 8.13 58 9.86
27 6.22 43 8.25 59 9.93
28 6.36 44 8.38 60 10
29 6.5 45 8.5

 

Konvertimi për provimin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Pikët Nota  Pikët Nota  Pikët Nota
0-14 4 30 6.79 46 9.00
15 4.5 31 6.93 47 9.12
16 4.67 32 7.07 48 9.25
17 4.83 33 7.21 49 9.37
18 5.00 34 7.36 50 9.5
19 5.16 35 7.5 51 9.55
20 5.33 36 7.64 52 9.6
21 5.5 37 7.78 53 9.65
22 5.64 38 7.93 54 9.7
23 5.78 39 8.07 55 9.75
24 5.93 40 8.21 56 9.8
25 6.07 41 8.36 57 9.85
26 6.22 42 8.5 58
27 6.36 43 8.62 59
28 6.5 44 8.75 60
29 6.65 45 8.87

Shihni dhe

matura shteterore 2020

Notat e provimeve – Matura Shtetërore 2020

Më poshtë do të gjeni notat për çdo provim. Shënim: Sapo të dalin notat për …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)