fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Provimet ndër vite – Lëndët e detyruara dhe me zgjedhje (2006-2019) | Matura Shtetërore | 12vite

Provimet ndër vite në lëndët me detyrim dhe me zgjedhje. Lista e mëposhtme shërben si një hartë per t’u drejtuar rreth tezave dhe skemave të vlerësimit ndër vite për të gjitha lëndët. Klikoni mbi emrin e lëndës të cilën ju duhet dhe do t’ju shfaqen provimet.

Të punosh tezat e rëna ndër vite të ndihmon të njohësh strukturën e provimit të Maturës si dhe të testosh veten. Tezat do t’i gjeni deri në vitin 2014, pas këtij viti nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinise janë publikuar vetëm skemat e vlerësimit. (përvec vitit 2019)

Për cdo problem ose paqartësi, ju lutemi të na kontaktoni në faqen tonë në Facebook: 12vite.com

Tezat dhe skemat e vleresimit (zgjidhjet) per cdo vit dhe cdo lend me detyrim. Gjithashtu jane te perfshira edhe Modelet e testeve se bashku me skemat e vleresmit te vitit 2019.

Provimet me detyrim Vitet
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 2006 – 2019
Matematikë 2006 – 2019
Gjuhë angleze 2006 – 2019
Gjuhë frënge, gjermane, italiane, spanjolle, greke 2014 – 2019

 

Tezat dhe skemat e vleresimit (zgjidhjet) per cdo vit dhe cdo lend me zgjedhje. Gjithashtu jane te perfshira edhe Modelet e testeve se bashku me skemat e vleresmit te vitit 2019.

Provimet me zgjedhje Vitet
Ekonomi 2009 – 2019
Fizikë 2009 – 2019
Histori 2009 – 2019
Biologji 2009 – 2019
Gjeografi 2009 – 2019
Kimi 2009 – 2019
Qytetari – Psikologji 2010 – 2019
Filozofi – Sociologji 2014 – 2019

Shihni dhe

17. Termokimia – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Termokimia Termokimia është ajo pjesë e kimisë që studion efektet energjitike të shndërrimeve ose proceseve …

3 comments

  1. Pres njoftimet

  2. Pres njoftime te tjera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)