fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Provimet e Anglishtes (B1/B2) ndër vite (2006 – 2019) | Matura Shtetërore – 12Vite

Në këtë faqe do të gjeni provimet e detyruara dhe me zgjedhje të “Anglishtes” ndër vite së bashku me skemat e vlerësimit që prej vitit 2006. Të zhvillosh testet e viteve të mëparshme shërben si orientim për të kuptuar strukturën e provimit dhe për të testuar njohuritë.

*Shpjegime: Në provimet e disa viteve do të shikoni këtë shënim “Nuk eshte publikuar nga MASR” kjo pasi që prej vitit 2016 Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk i publikon më tezat online, por vetëm skemat e vlerësimit të tyre.

Për t’u bërë pjesë e grupit “e-Learning – Anglisht” klikoni këtu

Viti Lloji Niveli Shkarko Tezën Shkarko Skemën
2019
Model Testi B2 Teza Skema
Sesioni II B2 Teza Skema
Sesioni II B1 Teza Skema
Sesioni I B2 Teza Skema
Sesioni I B1 Teza Skema
2018
E detyruar B1 Teza Skema
Me zgjedhje A B2 Teza Skema
Me zgjedhje B B2 Teza Skema
2017
E detyruar B1 Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
Me zgjedhje B2 Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
2016
E detyruar A B1 Teza Skema
E detyruar B B1 Teza Skema
2015
Me zgjedhje A B2 Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
Me zgjedhje B B2 Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
2014
E detyruar A B1 Teza Skema
E detyruar B B1 Teza Skema
Me zgjedhje A B2 Teza Skema
Me zgjedhje B B2 Teza Skema

 

Tezat dhe Skemat e vleresmit nga viti 2013 – 2006

Viti Lloji Varianti Shkarko Tezen
Shkarko Skemen
2013
Gjuhe e huaj e pare A A Shkarko Shkarko
Gjuhe e huaj e dyte A A Shkarko Shkarko
2012
Gjuhe e huaj e pare A A Shkarko Shkarko
Gjuhe e huaj e pare B B Shkarko Shkarko
Gjuhe e huaj e dyte A A Shkarko Shkarko
Gjuhe e huaj e dyte B B Shkarko Shkarko
2011
Sesioni I A Shkarko
Sesioni II A Shkarko Shkarko
Sesioni II B Shkarko Shkarko
2010
Me zgjedhje A Shkarko
Me zgjedhje B Shkarko
2009
Me zgjedhje A Shkarko
Me zgjedhje B Shkarko
2008 Me zgjedhje Shkarko
2007 Me zgjedhje Shkarko
2006 Me zgjedhje Shkarko

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)