fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Provimet e Fizikës ndër vite (2009 – 2019) | Matura Shtetërore | 12Vite

Në këtë faqe do të gjeni provimet me zgjedhje të “Fizikës” ndër vite së bashku me skemat e vlerësimit. Të zhvillosh testet e viteve të mëparshme shërben si orientim për të kuptuar strukturën e provimit dhe për të testuar njohuritë.

*Shpjegime: Në provimet e viteve te fundit do të shikoni këtë shënim “Nuk eshte publikuar nga MASR” kjo pasi që prej vitit 2015 Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk i publikon më tezat online, por vetëm skemat e vlerësimit të tyre.

 

Viti Lloji Shiko / Shkarko Tezën
Shiko / Shkarko Skemën e vlerësimit
2019
Me zgjedhje, sesioni II Shkarko Shkarko
Me zgjedhje, sesioni I Shkarko Shkarko
Model Testi Shkarko Shkarko
2018
Bërthamë Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
E thelluar Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2017
Bërthamë Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
E thelluar Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2016
Bërthamë Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
E thelluar Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2015
Bërthamë Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
E thelluar Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2014
Bërthamë Shkarko Shkarko
E thelluar Shkarko Shkarko
2013
Bërthamë Shkarko Shkarko
E thelluar Shkarko Shkarko
2012
Bërthamë Shkarko Shkarko
Bërthamë Shkarko Shkarko
E thelluar Shkarko Shkarko
2011 Bërthamë Shkarko
2010 E thelluar Shkarko
2009 E thelluar Shkarko

 

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

16 comments

 1. Pingback: Provimet nder vite Lendet me zgjedhje - Matura Shteterore

 2. Pingback: Lëvizja Drejtvizore & Rënia e Lirë | Teori, Formula & Ushtrime të Zgjidhura

 3. Pingback: Dinamika | Teori, Formula & Ushtrime të Zgjidhura | 12vite.com

 4. Pingback: Puna dhe Energjia - 11 Ushtrime të Zgjidhura | Teori dhe Formula

 5. Pingback: Dinamika - 10 Ushtrime të Zgjidhura | Teori dhe Formula | 12vite.com

 6. Pingback: Impulsi i Trupit - Ushtrime të Zgjidhura | Teori dhe Formula | 12vite.com

 7. Pingback: Termodinamika - Ushtrime të Zgjidhura | Teori dhe Formula | 12vite.com

 8. Pingback: Elektrostatika- Ushtrime të Zgjidhura | Teori dhe Formula | 12vite.com

 9. Pingback: 7. Rryma elektrike e vazhduar - Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

 10. Pingback: 8. Lëkundjet dhe valët - Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

 11. Pingback: 9. Valët mekanike – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

 12. Pingback: 10. Optika Gjeometrike– Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

 13. Pingback: 12. Fizika moderne - Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

 14. Pingback: 13. Magnetizmi dhe fusha magnetike - Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

 15. Pingback: 14. Ushtrime përsëritje | Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

 16. Pingback: 15. Ushtrime me zgjidhje | Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore - 12Vite.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)