fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Provimet e Gjeografisë ndër vite (2009 – 2019) | Matura Shtetërore | 12Vite

Në këtë faqe do të gjeni provimet me zgjedhje të “Gjeografisë” ndër vite së bashku me skemat e vlerësimit. Të zhvillosh testet e viteve të mëparshme shërben si orientim për të kuptuar strukturën e provimit dhe për të testuar njohuritë.

*Shpjegime: Në provimet e viteve te fundit do të shikoni këtë shënim “Nuk eshte publikuar nga MASR kjo pasi që prej vitit 2015 Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk i publikon më tezat online, por vetëm skemat e vlerësimit të tyre.

Viti Lloji Shkarko Tezën Shkarko Skemën
2019
Model testi Teza Skema
Sesioni I Teza Skema
Sesioni II Teza Skema
2018
Berthame Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
2017
Berthame Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
2016
Berthame Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
2015
Berthame Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MASR Skema
2014
Berthame Teza Skema
E thelluar Teza Skema
2013
Berthame Teza Skema
E thelluar Teza Skema
2012
Baze Teza Skema
Baze Teza Skema
E thelluar Teza Skema
2011 Berthame Teza
2010 Berthame Teza
2009 Berthame Teza

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)