fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Provimet e Biologjisë ndër vite (2009 – 2019) | Matura Shtetërore – 12Vite

Në këtë faqe do të gjeni provimet me zgjedhje të “Biologjisë” ndër vite së bashku me skemat e vlerësimit që prej vitit 2009. Të zhvillosh testet e viteve të mëparshme shërben si orientim për të kuptuar strukturën e provimit dhe për të testuar njohuritë.

*Shpjegime: Në provimet e disa viteve do të shikoni këtë shënim “Nuk eshte publikuar nga MASR” kjo pasi që prej vitit 2016 Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk i publikon më tezat online, por vetëm skemat e vlerësimit të tyre.

Për t’u bërë pjesë e grupit “e-Learning Biologji” klikoni këtu.

Viti Lloji Shkarko Tezën Shkarko Skemën
2019
Test Model Teza Skema
Me zgjedhje sesioni I Teza Skema
Mezgjedhje sesioni II Teza Skema
2018
Baze Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
2017
Baze Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
2016
Baze Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
2015
Baze Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MAS Skema
2014
Baze Teza Skema
E thelluar Teza Skema
2013
Baze Teza Skema
E thelluar Teza Skema
2012
Baze Teza Skema
E thelluar Teza Skema
2011
Baze Teza Skema
E thelluar Teza
2010 Baze Teza
2009 Baze Teza

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)