fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Materiale të përmbledhura për përgatitjen në Lëndët me zgjedhje – Matura Shtetërore

Këtu do të gjeni përmbledhjen e materialeve kryesore në faqen tonë për përgatitjen në provimin me zgjedhje:

Materiale për lëndë specifike:

12vite.com ju uron shumë suksese! 🙂

Shihni dhe

23. Alkoolet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Alkoolet Alkoolet përmbajnë C, H, O. Kanë si grup funksionor të tyre grupin hidroksilik (-OH). …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)