fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Llogaritësi i pikëve – Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës

llogaritesi i pikeve 12vite.com

Në këtë faqe ju mund të llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë” për vitin akademik 2018 – 2019 dhe listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018 për të gjitha degët e këtij universiteti.

Për të llogaritur pikët ju duhet të vendosni në llogaritësin e mëposhtëm këto të dhëna:
*Për të aplikuar në degët e këtij Fakulteti, Mesatarja e të gjitha viteve të shkollës së mesme së bashku me provimet e maturës duhet të jetë minimalisht nota 6. Përvec degëve të mësuesisë që janë: Gjuhë-Letërsi, Histori dhe Gjeografi ku mesatarja duhet të jetë minimalisht nota 7.

Mesatarja e tre viteve: Nota mesatare aritmetike e thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme
Mesatarja e provimeve: Nota mesatare arithmetike e thjeshte e te gjitha provimeve te matures

Formula e llogaritjes

Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.8) + (Mesatarja e Provimeve te matures * 0,2)] * 100}

Llogaritësi i pikëve

Deget, Pikët e fituesit të fundit, Kuotat dhe Tarifat

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë të cilët janë regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën disa kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundet në vijim.

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Dega Tarifat Kuotat ’18-’19

Fituesi i fundit
(Raundi i Pare)

Gjuhë-Letërsi 30000 Leke / Viti 180 816 pikë
Histori 30000 Leke / Viti 180 744.2 pikë
Gjeografi 30000 Leke / Viti 180 763 pikë
Gazetari 30000 Leke / Viti 120 826.2 pikë
Arkeologji 30000 Leke / Viti 100 702.4 pikë
Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat ka publikuar Rektorati i Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Historise dhe Filologjise.

Vlerësohet me 80 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme
Vlerësohet me 20 % të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore

Vleresimi

User Rating: 4.01 ( 10 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)