fbpx
E Fundit

Përgatitje për Fizikë

Përgatitje për provimin e Fizikës – Matura Shtetërore

12 vite.com ka përgatitur një seri materialesh ndihmëse në lëndën e Fizikës të cilat përfshijnë shpjegime, ilustrime, ushtrime dhe përmbledhje të të gjitha koncepteve kryesore të zhvilluara në shkollën e mesme.   Nr Tema 1 Lëvizja drejtvizore & Rënia e lirë (6 ushtrime) 2.1 Dinamika, PJESA E PARË (6 ushtrime) 2.2 Dinamika, PJESA E DYTË (10 ushtrime) 3 Puna dhe …

Lexo më shumë »

15. Ushtrime me zgjidhje | Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

15 ushtrime përmbledhëse të zgjidhura

USHTRIME ME ZGJIDHJE Ushtrimi 1: Një trup hidhet me shpejtësi fillestare 10m/s, në një sipërfaqe të ashpër ( $ \mu $ =0.2) a) Ç’rrugë bën trupi deri sa ndalon? b) Pas sa kohe ndalon trupi? Trupi kryen lëvizje drejtvizore njëtrajtësisht të ngadalësuar. Ushtrimi 2: Një trup hidhet me shpejtësi fillestare 20m/s në një sipërfaqe të ashpër ($ \mu $ =0.2). …

Lexo më shumë »

13. Magnetizmi dhe fusha magnetike – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Magnetizmi dhe fusha magnetike 1. Fusha magnetike Në atë zonë të hapësirës, ku ndihet veprimi i forcave magnetike, themi se kemi fushë magnetike (F.M). Fusha magnetike krijohet nga: rryma elektrike, magnetët dhe të dyja. Dy magnete me pole të njëjta shtyhen, ndërsa dy magnete me pole të kundërta tërhiqen. Fusha magnetike gjeometrikisht tregohet me anën e vijave të forcës/fushës. Dalin …

Lexo më shumë »

12. Fizika moderne – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Fizika moderne - Teori + 5 ushtrime

Fizika moderne 1. Ndërtimi i atomit • Atomi është grimcë e pandashme. Në qëndër të atomit ndodhet bërthama e ngarkuar pozitivisht. Ajo përbëhet nga protone dhe neutrone. Rrotull bërthamës sillen elektronet. • Numri i protoneve në bërthamë është i barabartë me numrin e elektroneve, pra nga pikëpamja elektrike atomi është elektroasnjëanës. SHËNIM: Bërthama nuk ka elektrone, por ajo lëshon elektrone. …

Lexo më shumë »

11. Interferenca e dritës – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Interferenca e dritës - Teori + 2 ushtrime

Interferenca e dritës 1. Interferenca Mbivendosja e valëve me frekuencë të njëjtë quhet interferencë. Burimet që prodhojnë valë me frekuencë f të njëjtë quhen burime koherente. • Kemi dy lloje interferencash: a) forcuese/konstruktive b) dobësuese/destruktive Nëse: \(r_{2}-r_{1}=k$\cdot $\lambda $\) \(k=0,1,2,3\) Interferencë forcuese/ konstruktive: \(Ar=A_{1}+A_{2}\) Nëse: \( r_{2}-r_{1}=(2k+1)$\cdot $ \lambda $/2\) Interferencë dobësuese/destruktive: \(Ar=A_{1}-A_{2}\) USHTRIME TË ZGJIDHURA  Ushtrimi 1: Dy burime …

Lexo më shumë »

10. Optika Gjeometrike– Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Optika gjeometrike - Teori + 6 ushtrime

Optika gjeometrike Drita Drita është valë elektromagnetike që përhapet në zbrazëti me v = 300 000 km/s. Pra: \(c = 3 \cdot 10^{8}} m/s.\) Në ujë shpejtësia zvogëlohet: \(v_{u}}= 225 000 km/s.\) Treguesi i përthyerjes: n = c/v. Nuk ka njësi matëse, është numër. \(n_{ajrit}} = 1\) \(n_{ujit}} = 4/3\) \(n_{qelqit}} = 1.5\) Mjedisi me tregues përthyerje më të madh, quhet …

Lexo më shumë »

9. Valët mekanike – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valët mekanike - Teori + 5 ushtrime

Valët mekanike 1.  Valë mekanike Procesi i përhapjes së një ngacmimi në një mjedis, quhet valë. Kemi dy lloje valësh:  gjatësore tërthore a) Vala quhet gjatësore, nëse pikat e mjedisit lëkunden në drejtim të njëjtë me përhapjen e valës. Valët gjatësore përhapen: në gaze, lëngje dhe trupat e ngurtë. b) Vala quhet tërthore, nëse pikat e mjedisit lëkunden në drejtim pingul me …

Lexo më shumë »

8. Lëkundjet dhe valët – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Lëkundjet dhe valët - Teori + 6 ushtrime

Lëkundjet dhe valët 1. Lëkundja harmonike • Lëkundja harmonike është e  dhënë me ekuacionin: \( x=A\sin \left(\omega t+ \varphi _{0} \right) \) ose \( x=A\cos \left( \omega t+ \varphi _{0} \right) \) Një periodë e plotë është deri në 2$ \pi $. • Perioda: Koha për një lëkundje të plotë quhet periodë e lëkundjeve. \(T=\frac{t}{n} \left( s \right) \) \( …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)