fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Llogaritësi i pikëve – Fakulteti i Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Llogaritësi i pikëve - UBT - 12vite

Në këtë faqe ju mund të llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Pyjore” për vitin akademik 2018 – 2019 dhe listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018 për të gjitha degët e këtij fakulteti.

Për të llogaritur pikët ju duhet të vendosni në llogaritësin e mëposhtëm këto të dhëna:

Mesatarja e pergjithshme:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme
Provimi i matem:  Provimi i detyruar i matematikes
Provimi i letersise:  Provimi i detyruar i letersise
Provimi i gj. se huaj:  Provimi i detyruar i gjuhes se huaj
Provimi zgjedhje: Nota e provimit me zgjedhje vetem nese eshte lenda Biologji (bërthamë/e thelluar) ose Perpunim Druri ne te kundert vendosni noten 0.
Koefcenti i shkolles: Koeficenti i shkolles ndryshon per cdo dege te fakultetit, drejtohuni ne tabelen e meposhtme per te pare koefcientin e shkolles tuaj:

Tabela e koeficenteve te shkolleve per cdo dege te Fakultetit (Kliko)

Llogaritësi i pikëve

Pikët e fituesit të fundit
Raundi i parë për vitin akademik 2017-2018

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Pyjore të cilët janë regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën disa kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundet në vijim.

Fakulteti i Shkencave Pyjore
Mbarështim Pyjesh –  3.9501 pikë * Kuotat 2018-2019: 65
Përpunim Druri – 5.445 pikë *  Kuotat 2018-2019: 65

Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat ka publikuar Rektorati i Universiteti Bujqësor i Tiranës

Kriteret e miratuara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, për pranimet në ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019, janë si më poshtë:

a. meritës së kandidatit (mesatare e shkollës së mesme të kryer sipas VKM),
b. koeficientit të përcaktuar për shkollën nga vjen (përputhshmëria me fushat dhe programet e studimit të UBT-së), c. notës për lëndën me zgjedhje si edhe
d. kuotave të paracaktuara nga UBT-ja për çdo program studimi.
Dy pikat e para a*b do te koeficentohen me 90% dhe pika c do të koeficentohet me 10%.

 

Vleresimi

User Rating: 5 ( 1 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)