fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

‘Llogaritësi i pikëve, Matura 2020’ – UPT, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Universiteti Politeknik i Tiranës, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, ofron këto degë: Inxhinieri Informatike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Elektronike. 

Për të aplikuar në të paktën një nga këto tre degë, fillimisht duhet të plotësoni kriterin kryesor: të keni mesataren e shkollës së mesme mbi 6 (gjashtë). Më pas, ju do të renditeni midis të gjithë aplikantëve, në varësi të pikëve që keni grumbulluar.

Pikët tuaja do të llogariten me anë të kësaj formule:
[ 0.7 * Mes VKM + 0.3(0.6*Mes Matematike + 0.4* Mes Fizike)] * Koef. Shkollës

Kjo formulë është përshtatur në llogaritësin e mëposhtëm. Aty ju mund të vendosni notat tuaja dhe do tju llogaritet në mënyrë automatike totali i pikëve që keni në këto degë studimi.

Kujdes: Notat duhen vendosur të sakta dhe jo me përafërsi. Për shembull, nëse mesatarja juaj është 8,91 atëherë nuk do e rrumbullakosni atë duke vendosur 9, por do e vendosni ekzaktësisht 8,91.

Ky llogaritës është ndërtuar 100% në bazë të kritereve të pranimit të publikuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës.

Vlerësoni këtë llogaritës

User Rating: 3.79 ( 8 votes)

Shihni dhe

20. Alkenet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Alkenet Alkenet janë hidrokarbure të pangopura me formulë të përgjithshme CnH2n. Janë izomerë strukturorë me …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)