fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Përgatitje për provimin e Fizikës – Matura Shtetërore

12 vite.com ka përgatitur një seri materialesh ndihmëse në lëndën e Fizikës të cilat përfshijnë shpjegime, ilustrime, ushtrime dhe përmbledhje të të gjitha koncepteve kryesore të zhvilluara në shkollën e mesme.

 

Nr Tema
1 Lëvizja drejtvizore & Rënia e lirë (6 ushtrime)
2.1 Dinamika, PJESA E PARË (6 ushtrime)
2.2 Dinamika, PJESA E DYTË (10 ushtrime)
3 Puna dhe Energjia mekanike (11 ushtrime)
4 Impulsi i trupit (4 ushtrime)
5 Termodinamika (11 ushtrime)
6 Elektrostatika (7 ushtrime)
7 Rryma elektrike (4 ushtrime)
8 Lëkundjet dhe Valët (6 ushtrime)
9 Valët mekanike (5 ushtrime)
10 Optika gjeometrike (6 ushtrime)
11 Interferenca e dritës (2 ushtrime)
12 Fizika moderne (5 ushtrime)
13 Magnetizmi dhe fusha magnetike (8 ushtrime)
14 Ushtrime për përsëritje (22 ushtrime)
15 Ushtrime për përsëritje (19 ushtrime)

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)