fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Formulat matematike të përmbledhura për 3 vitet e gjimnazit – Matura Shtetërore

formulat kryesore Me poshte do te gjeni nje liste te permbledhur per formulat matematike kryesore te cilat jane studiuar brenda 3 viteve te gjimnazit. Permbledhja dhe strukturimi i tyre ju ndihmon qe ti kujtoni te gjitha formulat ne persertijen dhe pergatijen per provimin e Matmatikes se Matures Shteterore.

Nese keni dicka te paqarte ose doni te shtoni formula te tjera, na shkruani ne faqen tone ne Facebook 12vite.com.

Formulat matematike sipas kapitujve:

Kapitulli Formulat
Trigonometria Shiko formulat: Trigonometria
Drejteza Shiko formulat: Drejteza
Siperfaqet dhe Vellimet Shiko formulat: Siperfaqet dhe Vellimet
Derivati i funksionit Shiko formulat: Derivati i funksionit
Integrali i pacaktuar dhe i caktuar Shiko formulat: Integrali i pacaktuar dhe i caktuar
Elipsi, Hiperbola, Parabola Shiko formulat: Elipsi, Hiperbola, Parabola

Në këto formula janë të përfshira:

 • sipërfaqja e rrethit, katrorit, drejtkëndëshit, trekëndëshit, paralelogramit, rombit, trapezit
 • vëllimi dhe sipërfaqja e sferes, konit, cilindrit, piramides, prizmit të drejtë
 • Identitet trigonomoetrike
 • Reduktimet ne kuadrantin e pare
 • Formulat e kosinusit dhe sinusit te shumes dhe diferences se dy kendeve, te kendit e dyfishte.
 • Kthimi ne prodhim i shumes dhe ndryshes se dy sinuseve ose kosinuseve.
 • Ekuacionet trigonometrike.
 • Teorema e sinusit, teorema e kosinusit
 • Cfare eshte integrali
 • Tabela e integraleve themelore
 • Veti te integralit te pacaktuar
 • Integrali i caktuar dhe i pacaktuar
Vleresimi

User Rating: 5 ( 1 votes)

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)