fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Formulat: Trigonometria (Funksionet, Identitetet)

Trigonometria është degë e matematikës që merret me shqyrtimin e trekëndëshave duke përdorur funksionet të caktuara matematikore që zakonisht quhen funksione trigonometrike. Ka zbatim jashtëzakonisht të madh në inxhinieri, arkitekturë, orientim në hapësirë dhe astronomi. Ndahet në trigonometrinë plane (që merret me trekëndëshat në plan) dhe atë sferike (që merret me trekëndëshat sferikë). Funksionet trigonometrike gjithashtu luajnë rol në analizë dhe përdoren për të paraqitur valët dhe fenomenet e tjera periodike.

Formulat: Trigonometira
Meposhte jane renditur formulat rreth trigonometrise:

  • Identitet trigonomoetrike
  • Reduktimet ne kuadrantin e pare
  • Formulat e kosinusit dhe sinusit te shumes dhe diferences se dy kendeve, te kendit e dyfishte.
  • Kthimi ne prodhim i shumes dhe ndryshes se dy sinuseve ose kosinuseve.
  • Ekuacionet trigonometrike.
  • Teorema e sinusit
  • Teorema e kosinusit

*Klikoni mbi foto per ti pare formulat me qarte.

trigonometria

trigonometria

trigonometria

trigonometria

Burimet e informacionit: Librat e Matematikes se Gjimnazit, Wikipedia

Vleresimi

User Rating: 4.9 ( 3 votes)

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)