fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Formulat: Integralet e pacaktuara dhe te caktuara (tabela dhe vetite)

Fjala “integral” gjithashtu mund të nënkuptojë një kundërderivat, një funksion F derivati i të cilit është funksioni i dhënë f. Në këtë rast njihet si integral i pacaktuar.

Integral i caktuar paraqet syprinën (ose sipërfaqen) e një pjese në planin xy i lidhur nga grafiku i f-ës, aksit x, dhe vija vertikale x = a dhe x = b.

Formulat: Integrali i caktuar dhe integrali i pacaktuar
Meposhte jane renditur formulat:

  • Tabela e integraleve themelore
  • Veti te integralit te pacaktuar
  • Integrali i caktuar

*Klikoni mbi foto per ti pare formulat me qarte.

 

 

Burimi i informacionit: Librat e Matematikes se Gjimnazit, Wikipedia.

Vleresimi

User Rating: 4.75 ( 2 votes)

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)