fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

9. Veshka dhe funksionet e saj | Biologjia për Maturën Shtetërore

Ky është një material shpjegues dhe ilustrues rreth temës:  “Veshka dhe funksionet e saj”.

Kliko këtu për gjitha temat: Biologjia për Maturën Shtetërore.
Kliko këtu për të punuar me provimet ndër vite:
Provimet ndër vite Biologji

Përgatitur nga 12vite.com

Funksionet e veshkës:

➯ funksion ekskretues
➯ ruan pH
➯ ruan balancën e ujit në organizëm

Foto ilustruese: “Ndërtimi i veshkës”Funksionet e nefronit:

➯ filtrim
➯ ripërthithje
➯ sekretim

Foto ilustruese: “Ndërtimi i nefronit”

 

•Sekretim: lëndët dalin në gjak.
•Ekstretim: lëndët dalin jashtë trupit.

Foto ilustruese: ” Veshka dhe nefroni”


Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)