fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

10. Riprodhimi tek femrat | Biologjia për Maturën Shtetërore

Ky është një material shpjegues dhe ilustrues rreth temës:  “Riprodhimi tek femrat”.

Kliko këtu për gjitha temat: Biologjia për Maturën Shtetërore.
Kliko këtu për të punuar me provimet ndër vite:
Provimet ndër vite Biologji

Përgatitur nga 12vite.com

Riprodhimi seksual tek femrat

Foto ilustruese: ” Organet riprodhuese të femrës”


Folikula:  Fshikëz që ka brenda vezën (ovocitin), të rrethuar nga qeliza folikulare.Cikli te femrat

Cikli i vezoreve:   ➯ folikulare
                                    ➯ ovulacionet
                                    ➯ letale (ka të bëjë me trupin e verdhë)   

Cikli i mitrës:  ➯ ndryshimet që pësojnë muret e organit mitër gjatë ciklit të vezoreve
                              ➯ fillon me ditën e pare të zakoneve
                              ➯ mbaron me ditën e fundit dhe me fillimin e zakoneve të tjera mujore

Cikli i vezoreve:

Faza folikulare Ovulacionet Faza letale
  FSH, FL, estradiol

  Zgjat 14 ditë

  Zgjasin 1 ditë   Zgjat 14 ditë

 

Foto ilustruese: “Dalja e ovocitit jashtë”


Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)