fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

11. Ekosistemet | Biologjia për Maturën Shtetërore

Ky është një material shpjegues dhe ilustrues rreth temës:  “Ekosistemet”.

Kliko këtu për gjitha temat: Biologjia për Maturën Shtetërore.
Kliko këtu për të punuar me provimet ndër vite:
Provimet ndër vite Biologji

Përgatitur nga 12vite.com


!
Ekologjia:
studion bashkëveprimin organizma – mjedis.
!Hierarkia mjedisore: biosferë – ekosistem – komunitet – popullatë – organizma.

Ekosistemet:

➯ njësia më e vogël e biosferës
➯ përfshijnë gjithë jo/gjallesat e një vendi

• Organizmi (niveli më i thjeshtë i ekosistemit)
• Popullata (individë të të njëjtit lloj, kohë + vend i caktuar)
• Komuniteti (përfshin vetëm gjallesat e një ekosistemi)
• Biosfera ( pjesë e hollë e atmosferës, ku ka jetë)

Prodhuesit:
➯ bimët dhe algat
➯ autonome
➯ P

Konsumatorët:
➯ herbivorë (K1)
➯ karnivorë (K2)
➯ amnivorë (K3)

Dekompozuesit (ditrivorët):
➯ kërpudha, krimba, baktere
➯ fermentim

Foto ilustruese: “Zinxhiri ushqimor”

Zinxhiri ushqimor: (me nivelet trofike/ pozic.)

➯ shumë të tillë formojnë rrjetën ushqimore
➯ tregon një rrugë të vetme të lëvizjes së energjisë mes org.

 

Foto ilustruese: “Zinxhiri ushqimor i një bufi”Habitat: vendi ku jetojnë org. e ndryshme
Aklimatizim: proces që u lejon gjallesat të rregullojnë tolerancën  ndaj faktorëve abiotikë.
Nish: interval kushtesh në të cilat mbijeton gjallesa.
Biomasë: materiali org. i prodhuar në një ekosist.

Foto ilustruese: ” Ndryshimet midis zinxhirit ushqimor dhe rrjetës ushqimore”

 

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)