fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

“Matematikë” – 18 Teste online nga kurset e Maturës Shtetërore 2020

Këtu do të gjeni Teste Online të hartuara nga mësues Luani në kursin e Matematikës për Maturën Shtetërore të zhvilluar nga 12vite.com. Teste të tilla ju shërbejnë të testoni veten dhe të praktikoheni me ushrime tipike provimi.

Përgjigjet i merrni automatikisht pas cdo plotësimi. Ushtrimet më problematike do të zgjidhen edhe një herë në seancën e rradhës.
**Testet do të vendosen në tabelën e mëposhtme pas cdo seance.

 

Datat Temat Teza
13 Maj “Bashkësitë dhe Veprimet me rrënjët” TESTO  VETEN
15 Maj “Ekuacione dhe Sisteme ekuacionesh” TESTO  VETEN
17 Maj “Inekuacione dhe Sisteme inekuacionesh” TESTO  VETEN
18 Maj “Gjeometria në plan” TESTO  VETEN
20 Maj “Gjeometria në hapësirë” TESTO  VETEN
22 Maj “Funksioni dhe Grafiku i tij” TESTO  VETEN
24 Maj “Vargu numerik dhe Progresionet” TESTO  VETEN
25 Maj “Thyesat, raporti, përqindja” TESTO  VETEN
27 Maj “Metodat algjebrike” TESTO  VETEN
29 Maj “Trigonometria”
31 Maj “Trigonometria”
1 Qershor “Ekuacioni i drejtëzës”
3 Qershor “Rrethi dhe ekuacioni i tij”
4 Qershor Zhvillim testesh (1)
5 Qershor Zhvillim testesh (2)
12 Qershor Zhvillim testesh (3)
13 Qershor Zhvillim testesh (4)
14 Qershor Zhvillim testesh (5)

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)