fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

5. Mitoza dhe Mejoza | Biologjia për Maturën Shtetërore

Ky është një material shpjegues dhe ilustrues rreth temës:  “Mitoza dhe Mejoza”.

Kliko këtu për gjitha temat: Biologjia për Maturën Shtetërore.
Kliko këtu për të punuar me provimet ndër vite:
Provimet ndër vite Biologji

Përgatitur nga 12vite.com

MITOZA DHE MEJOZA

Mitoza: autosomike (2 qeliza bijë)

Mejoza: seksuale (4 qeliza bijë)

MITOZA (asex.) 

2n=4

   

RËNDËSIA E MITOZËS:

 Siguron riprodhimin aseksual
 Riparon (rigjeneron/ ripërtërin) indet e dëmtuara

MEJOZA (sex.)

bëhen 2 ndarje
nis me kryqkëmbim (crossing over )
2n = 6
formohen 4 qeliza bijë

Ndryshimet midis MITOZËS dhe MEJOZËS

Mitoza e mban konstant numrin e kromozomeve
Mejoza e përgjysmon numrin e kromozomeve.

Mitoza → riprodhim asex. + riparim indesh
Mejoza → riprodhim sex. + ruan llojin të pandryshuar

Në fund të mitozës marrim 2 bërthama bija identike me nënën;
Në fund të mejozës marrim 4 bërthama bija haploide, gjenetikisht të ndryshme nga nëna.

FORMULA KROMOZOMIKE
2n = 46  (n= 23)

44 autosomike + xx/ xy
2n+ trupore
n → gameti seksual (x , y)

22 autosomike + xx/ xy

xx– femër
xy– mashkull

Ushtrim:  Sapo lexon fjalën (p.sh.:) “mëlçi”, formula kromozomike = 2n, sepse është autosomike mitozë

 

 

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)