fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

“Ekuacionet dhe Sistemet e Ekuacioneve” – Test Online me 10 Ushtrime

Këto ushtrime përmbledhin zbatimin e të gjitha koncepteve të nevojshme që Maturantët duhet të dinë në lidhje me “Ekuacionet dhe Sistemet e Ekuacioneve”. Zgjidhini ushtrimet e mëposhtme dhe më pas kontrolloni përgjigjet tuaja me anë të plotësimit të testit online:

TESTO VETEN

Përgjigjet do t’ju korrigjohen në mënyrë automatike pasi të zgjidhni alternativat.

1. Zgjidhni ekuacionin $\frac{2+x}{3}-\frac{x-1}{6}=x+2$. Rrenjë e tij është:
A) $\frac{7}{5}$
B) $-\frac{7}{5}$
C) $\frac{6}{5}$
D) $-\frac{8}{5}$

2. Rrënja e ekuacionit $\frac{x+1}{2}=3$ plotëson kushtin $ax – 2=28$. Vlera e $a$ është:
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

3. Rrënja e ekuacionit $\mathrm{x}=x^{2}+\frac{1}{4}$ është numri:
A)- $\frac{1}{2}$
B) 0
C) $\frac{1}{2}$
D) 1

4. Rrënje të ekuacionit $- \frac{1}{x}=\frac{3 x+7}{4}$ është çifti i numrave:
A) $\left(-\frac{4}{3} ; 1\right)$
B) $\left(-\frac{2}{3} ; 0\right)$
c) $\left(-\frac{4}{3} ;-1\right)$
D) $\left(\frac{4}{3} ; 2\right)$

5. Rrënjë e ekuacionit $x^{2}+20 x+100=0$ është:
A) -10
B) -5
C) 5
D) 10

6. Të zgjidhet ekuacioni duke plotësuar katror binomi $x^{2}+8 x-20=0$. Rrënjë të tij janë:
A) $(2 ; 10)$
B) $(-10 ; 2)$
C) $(-2 ;-10)$
D) $(-2 ; 10)$

7. Në ciftin e numrave që shërben si zgjidhje sistemit $\left\{\begin{array}{l}x+2 y=1 \\ 2 x-y=7\end{array},$ vlera e y është:
A) 1
B) -1
C) -2
D) -5

8. Në ciftin e numrave që shërben si zgjidhje e sistemit $\left\{\begin{array}{l}x+2 y=1 \\ 2 x-y=7\end{array},$ vlera e x është:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9. Zgjidhje e sistemit $\left\{\begin{array}{l}2 x-y=1 \\ 4 x+5 y=9\end{array}\right.$ , është çifti i numrave:
A) (2; -1)
B) (3;-1)
C) (1;1)
D) (0;2)

10. Nëse x dhe y janë numra pozitivë dhe janë zgjidhje të sistemit $\left\{\begin{array}{c}x^{2}-y^{2}=24 \\ x+y=8\end{array}\right.$, atëherë \(x-y=?\)
A) 16
B) 8
C) 5
D) 3

Zgjidhini ushtrimet e mëposhtme dhe më pas kontrolloni përgjigjet tuaja me anë të plotësimit të testit online:

TESTO VETEN

Përgjigjet do t’ju korrigjohen në mënyrë automatike pasi të zgjidhni alternativat.

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)