fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

“Bashkësitë dhe Veprimet me Rrënjët” – Test Online me 14 Ushtrime

Këto ushtrime përmbledhin zbatimin e të gjitha koncepteve të nevojshme që Maturantët duhet të dinë në lidhje me “Bashkësitë dhe Veprimet me Rrënjët”. Zgjidhini ushtrimet e mëposhtme dhe më pas kontrolloni përgjigjet tuaja me anë të plotësimit të testit online:

TESTO VETEN

Përgjigjet do t’ju korrigjohen në mënyrë automatike pasi të zgjidhni alternativat.

1. Jepet bashkesia $A=\{x \in N / 2 \leq x<8\}$. Numri i elementeve te bashkesise eshte:
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

2. Jepen bashkesite $A=[-2,6[\text { dhe } B=[1,9]$ . Sa numra te plote bejne pjese ne $A \cap B$. Rretho pergjigjen e sakte.
A) 6
B) 4
C) 5
D) 7

3. Jepet $\mathrm{M} \cap \mathrm{P}=\emptyset$ ; $\mathrm{n}(\mathrm{M})=5 ; \mathrm{n}(\mathrm{P})=3$. Cili eshte numri i $n(M \cup P)$?
A) 7
B) 8
C) 6
D) 9

4. Numri i elementeve te bashkesise $A=\{x \in Z /-2 \leq x<1\}$ eshte:
A) i pafundme
B) 3
C) 2
D) 1

5. Thjeshto $\sqrt{45}-\sqrt{80} .$ Rretho pergjigjen e sakte.
A) $3 \sqrt{5}$
В) $2 \sqrt{5}$
C) $\sqrt{5}$
D) – $\sqrt{5}$

6. Thjeshto $\sqrt{28}+\sqrt{63}$. Rretho pergjigjen e sakte.
A) $5 \sqrt{7}$
B) $\sqrt{91}$
C) $2 \sqrt{7}$
D) $3 \sqrt{7}$

7. Thjeshto $\frac{\sqrt{99}}{\sqrt{11}} .$ Rretho pergjigjen e sakte.
A) 9
B) $3 \sqrt{11}$
C) 3
D) $\frac{\sqrt{11}}{3}$

8. Jepet $3 \sqrt{12}+\sqrt{75}+2 \sqrt{48} $. Thjeshto dhe rretho pergjigjen.
a) $15 \sqrt{3}$
b) $18 \sqrt{3}$
c) $19 \sqrt{3}$
o) $17 \sqrt{3}$

9. Gjej vleren e $\frac{4^{4}}{4^{-2}}$
A) $4^{-8}$
B ) $4^{8}$
C) $4^{-6}$
D) $4^{6}$

10. Cili numer eshte me i madh?
A) $1^{-2}$
B) $2^{0}$
C) $4^{-\frac{1}{2}}$
D) $(0.5)^{-1}$

11. Cili numer eshte me i vogel?
A) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$
B) $\left(\frac{2}{3}\right)^{0}$
C) $3^{-3}$
D) $(0.1)^{2}$

12. Vlera e $m$ në barazimin $2^{-1} \cdot 2^{m}=2^{4}$
a) -3
b) 4
c) 5
d) -5

13. Jepet ekuacioni $5^{x}=5 .$ Vlera e $x$ është:
a) 2
b) 1
c) 0
d)-1

14. Cila është forma më e thjeshtë e shprehjes $\left(8 x^{9}\right)^{\frac{1}{3}}$
a) $8 x^{3}$
b) $8 x^{2}$
c) $2 x^{3}$
d) $2 x^{6}$

Zgjidhini ushtrimet e mëposhtme dhe më pas kontrolloni përgjigjet tuaja me anë të plotësimit të testit online:

TESTO VETEN

Përgjigjet do t’ju korrigjohen në mënyrë automatike pasi të zgjidhni alternativat.

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)