fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Teknologji Berthame dhe e Thelluar – Provimet nder vite

Provimet nder vite Teknologji.

Provimet nder vite te lendes se Teknologjise Berthame dhe te thelluar. Skemat e vleresimit dhe tezat nga viti 2014 deri ne vitin 2017.

 

Viti Lloji Shkarko Tezen Shkarko Skemen
2017
Berthame Nuk eshte publikuar nga MASR Shkarko
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MASR Shkarko
2016
Berthame Nuk eshte publikuar nga MASR Shkarko
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MASR Shkarko
2015
Berthame Nuk eshte publikuar nga MASR Shkarko
E thelluar Nuk eshte publikuar nga MASR Shkarko
2014
Berthame Shkarko Shkarko
E thelluar Shkarko Shkarko

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)