fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Programet Orientuese, Të rishikuara pas COVID19 – Matura Shtetërore 2020

Pandemia COVID-19 ka prekur çdo fushë të veprimtarisë njerëzore dhe të gjithëve na është dashur të përshtatemi me një ndryshim të papritur në mënyrën se si jetojmë. Ky ndryshim natyrisht ka përfshirë edhe arsimin.

Prandaj, për t’u ardhur në ndihmë maturantëve, (ASCAP) ka rishikuar Programet Orientuese, ku  janë hequr nga programi orientues, njohuritë lëndore që janë zhvilluar gjatë mësimit në kushtet e shtëpisë, i cili përkon me periudhën mars-qershor 2020.

Njohuritë e hequra janë pasqyruar në rubrikën e fundit të këtij programi. Këto njohuri nuk do të përfshihen në testet në Maturën Shtetërore.

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES SHTETERORE (GJIMNAZI)

Lëndët e detyruara
Gjuhe Shqipe dhe Letersi Matematike Gjuhe e huaj

Lëndët me zgjedhje

Biologji Ekonomi Filozofi-Sociologji Fizike Gjeografi Histori Kimi Qytetari Psikologji

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES PËR ARSIMIN PROFESIONAL

Gjuhe e huaj Gjuhe Shqipe dhe Letersi Qytetari Psikologji

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES PËR SHKOLLAT ME DREJTIM TË ORIENTUAR (SPORTIVE & ARTISTIKE)

Gjuhe e huaj Gjuhe Shqipe dhe Letersi Matematike Histori Arti Histori baleti Histori muzike

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES PËR SHKOLLAT ME DREJTIM TË ORIENTUAR GJUHËSOR

Gjuhe e huaj Gjuhe shqipe dhe Letersi Matematike

 

Për t’u ardhur në ndihmë maturantëve, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP) ka hartuar urdhrin nr.43, datë 22.04.2020, “Për rishikimin e programeve orientuese për provimet e Maturës Shtetërore për vitin shkollor 2019-2020, si pasojë e situatës së krijuar nga pandemia COVID-19”. Bazuar në urdhrin e mësipërm janë hequr nga programi orientues, njohuritë lëndore që janë zhvilluar gjatë mësimit në kushtet e shtëpisë, i cili përkon me periudhën mars-qershor 2020.

Procesi i rishikimit të programit orientues është realizuar nga specialistët e kurrikulës në ASCAP në bashkëpunim me mësues të lëndëve përkatëse.

Jepni vleresimin tuaj

User Rating: 4.41 ( 9 votes)

Shihni dhe

17. Termokimia – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Termokimia Termokimia është ajo pjesë e kimisë që studion efektet energjitike të shndërrimeve ose proceseve …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)