fbpx
E Fundit

Tag Archives: provime ne fizike

5. Termodinamika – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Termodinamika - Teori + 11 Ushtrime

Termodinamika 1. Cfarë është gazi ideal? Gazi ku mungojnë forcat e bashkëveprimit midis molekulave quhet gaz ideal. Ekuacioni i gazit ideal ështe:  \( PV= \upsilon RT \) Formula mund të shkruhet edhe si: \( PV=\frac{m}{M}RT \) 2. Ligji i bashkuar i gazeve Shprehja matematike e këtij ligji është: \( \frac{P_{1}V_{1}}{T_{1}}=\frac{P_{2}V_{2}}{T_{2}} \) (Kur ndryshojnë tre madhësitë) Dallojmë tre raste të rëndësishme: …

Lexo më shumë »

4. Impulsi i Trupit – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Impulsi i Trupit - Teori dhe Ushtrime te Zgjidhura

Impulsi i Trupit 1. Cfarë është Impulsi i Trupit? Impulsi i trupit është madhësia vektoriale \( \overrightarrow{P}=m\overrightarrow{v} \) (kg$ \cdot $ m/s) Ndryshimi i impulsit \( \Delta P=P_{2}-P_{1} \) (kg$\cdot$ m/s) 2. Lidhja e forcës me ndryshimin e Impulsit. \( F=ma=m \left( \frac{v-v_{0}}{t} \right) =\frac{P-P_{0}}{t}=\frac{ \Delta P}{ \Delta t} \) \( \Delta P=F \Delta t \) (Impulsi i forcës) 3. …

Lexo më shumë »

3. Puna dhe Energjia Mekanike – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Puna dhe Energjia Mekanike

Puna dhe Energjia Mekanike 1. PUNA Cfarë është puna në fizikë? Që të kryhet punë në fizikë duhet të kemi zhvendosje. Nese nuk ka te tillë A=0. \( A_{y}=F_{y}x\cos 90=0 \) \( A_{x}=F_{x}x\cos \alpha \) SHËNIM: Të gjitha forcat që janë pingule me zhvendosjen, nuk kryejnë punë \(cos90=0\). Puna e forcës së fërkimit është gjithmone negative \( A_{f}=f \cdot x …

Lexo më shumë »

2.2 Dinamika, PJESA E DYTË – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Dinamika - Pjesa e Dyte

DINAMIKA Ligji i Parë i Njutonit \( \overrightarrow{F_{R}}=\overrightarrow{0} \) \( \overrightarrow{F_{R}} \) shuma gjeometrike / vektoriale e forcave ( \( \overrightarrow{F_{R}}=\overrightarrow{F_{1}}+\overrightarrow{F_{2}}+ \ldots +\overrightarrow{F_{n}} \) ) Ky ligj zbatohet vetëm në dy raste: Kur trupi është në prehje. Kur trupi lëviz me shpejtësi konstante (a=0). Ligji i Dytë i Njutonit \( \overrightarrow{F_{R}}=m\overrightarrow{a} \) \( \overrightarrow{a}=\frac{\overrightarrow{F_{R}}}{m} \) Ky ligj zbatohet vetëm kur …

Lexo më shumë »

2.1 Dinamika, PJESA E PARË – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Dinamika - Pjesa e pare

DINAMIKA Ligji i Parë i Njutonit \( \overrightarrow{F_{R}}=\overrightarrow{0} \) \( \overrightarrow{F_{R}} \) shuma gjeometrike / vektoriale e forcave ( \( \overrightarrow{F_{R}}=\overrightarrow{F_{1}}+\overrightarrow{F_{2}}+ \ldots +\overrightarrow{F_{n}} \) ) Ky ligj zbatohet vetëm në dy raste: Kur trupi është në prehje. Kur trupi lëviz me shpejtësi konstante (a=0). Ligji i Dytë i Njutonit \( \overrightarrow{F_{R}}=m\overrightarrow{a} \) \( \overrightarrow{a}=\frac{\overrightarrow{F_{R}}}{m} \) Ky ligj zbatohet vetëm kur …

Lexo më shumë »

1. Lëvizja Drejtvizore & Rënia e Lirë – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

1. Lëvizja Drejtvizore & Rënia e Lirë - Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

LËVIZJA DREJTVIZORE E NJËTRAJTSHME Lëvizja e një trupi me shpejtësi \(v\) konstante quhet Lëvizja Drejtvizore e Njëtrajtshme (LDNJ) dhe nxitimi është zero \(a=0\) sepse: \( a=\frac{v_{2}-v_{1}}{t} \) ose \(a=v‘(t)\) Grafikët e kësaj levizje janë varesia e x nga t: LËVIZJA DREJTVIZORE NJËTRAJTËSISHT E NDRYSHUESHME Lëvizja e një trupi me nxitim konstant quhet Lëvizje Drejtvizore Njëtrajtësisht e Ndryshueshme. Kemi dy lloje …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)