fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Model Testi në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi – Kurset e Maturës Shtetërore 2021

Ky është testit model për Maturën Shtetërore në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi i ndarë në katër pjesë, i përgatitur nga mësuese Nesida. Për të zhvilluar teste të tjera si dhe për të bërë një përsëritje të plotë rreth të gjitha temave në lëndën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, bëhuni pjesë e kursit tonë.

Tarifa: 100 lekë seanca mësimore
Orë Mësimore në total: 50 orë
Vendi: Online, mund ta ndiqni nga komoditeti i shtëpisë tuaj.

Për regjistrime na kontaktoni në numrin e telefonit: 068 2921 237

 

Shihni dhe

23. Alkoolet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Alkoolet Alkoolet përmbajnë C, H, O. Kanë si grup funksionor të tyre grupin hidroksilik (-OH). …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)