fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Globalizmi dhe Evolucioni Historik i tij – Histori

Shembull nga projekti “Globalizimi dhe Evolucioni Historik i tij”:

  • Globalizmi eshte nje dukuri me ndikim shume te madh ne te gjitha zhvillimet ekonomike, sociale, politike, karakteristike per dhjetevjecaret e fundit te shekullit te XX. Ai peerben nje realitet te ri. Globalizmi eshte zhvillimi i tregut dhe i ekonomise boterore dhe nenkupton te ashtuquajturen “bote pa kufij”. ​
  • Per globalizmin nuk mund te themi se ka nje moment te caktuar kur nis. Shperndarja e pabarabarte e burimeve natyrore bene qe te gjithe vendet e botes te jene te ndervarura ndaj prodhimet te cilat ato vete nuk mund ti kene.​
  • Ai nxit levizshmerine e madhe te njerezve nga nje vend me nje tjeter dhe ka bere qe te kemi nje nderthurje te kulturave nepermjet pershtatjes kulturore dhe sociale te tyre.​
  • Emigrantet luajne rol shume te rendesishem duke investuar ne aspektin ekonomik por edhe kulturor. ​
  • Dhe nga vete emri “globalizem” kuptojme qe nuk ka nje specifik per vende te caktuara, duka pare qe thuhet GLOBAL.

– Historiku i Globalizmit​

 • Si term globalizmi eshte perdorur ne 1944, mirpo ekonomistet e kane perdorur ne 1981. Ne trajtimin e historise se globalizmit disa autore fokusohen ne vitin 1492 ku njerezit kane filluar ti lidhin bashke vendet e ndryshme te globit ne sisteme te gjera komunikimi, migrimi e te nderlidhjes. Ky formim i sitemeve te nderveprimit midis globales dhe lokales ka qene nje force motivuese kryesore ne historine boterore. Te tilla kane qene raste si:​
 • Perhapja dhe shtrirja e religjoneve boterore​
 • Rruga e mendafshte​
 • Eksportimi i Xhengis Kanit​
 • Aleksandrit te Madh​
 • Krijimi i perandorive te medha boterore​
 • Zbulimi i kontinenteve te tjera te botes.​
 • Perhapja e tregetise me skllever​
 • Revolucioni amerikan e francez​
 • Kolonizimi​
 • Luftrat boterore​

​(Perpunuar nga materialet ne Google dhe Wikipedia)

Review Overview

Evolucioni Historik i Globalizmit:

User Rating: 4.7 ( 3 votes)

Shihni dhe

Humanizmi dhe Rilindja Evropiane – Projekt në Histori

 Humanizmi dhe Rilindja Evropiane Humanizmi Humanizmi (lat. humanitas – njerëzia) është një filozofi etike dhe një botëkuptim, që drejtohet nga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)