fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

“Anglisht” – Teste Online nga Kurset e Maturës Shtetërore

Këtu do të gjeni Teste Online të hartuara nga mësuese Nada në kursin e Anglishtes për Maturën Shtetërore të zhvilluar nga 12vite.com. Teste të tilla ju shërbejnë të testoni veten dhe t’i rikujtoni edhe një herë rregullat kryersore në këtë gjuhë.

Përgjigjet do të shpjegohen në seancën e rradhës dhe ju do t’ju dërgohen me email pikët tuaja.
**Testet do të vendosen në tabelën e mëposhtme pas cdo seance.

 

Data Tema Teza
16 Maj Present Tenses TESTO  VETEN
18 Maj Past Tenses TESTO  VETEN
21 Maj Future Tenses TESTO  VETEN
23 Maj Reported Speech TESTO  VETEN
24 Maj Active and Passive Forms TESTO  VETEN
26 Maj First and Second Conditional TESTO  VETEN
27 Maj
28 Maj
30 Maj
31 Maj
2 Qershor
3 Qershor
4 Qershor
5 Qershor
6 Qershor
7 Qershor

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)