fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Si krahasohen sistemet tretës tek kafshët – Biologji

Tema e punes se laboratorit: Si krahasohen sistemet tretes tek kafshet.

..

Ne kete punim do te gjeni objektivat e punes, mjetet, zhvillimin dhe perfundimin e punes.

..

PERFUNDIMI I PUNES

Pyetje 

 1. Cila nga kafshet ka sistemin tretes me te gjate? Po me te shkurter? 
 2. Cila nga kafshet ka apandesitin me te gjate? Po me te shkurter? 
 3. Koala eshte nje kafshe qe eshte gjetur ne Australi. Ajo ushqehet vetem me gjethe dhe sythat te eukalipsit. Shpjegoni si lidhet ky fakt me gjatesine e sistemit tretes. 
 4. Cila nga kafshet eshte mishngrenese? Shpjegoni. 
 5. C’ushqim tretet tretet ne apandesit? Bimor, shtazor?  
 6. Njerzit cilesohen omnivore (gjithshkangrenes). Pershkruani gjatesine e sistemit tretes tek njeriu duke u bazuar ne kete informacion, duke perfshire apandesitin. 

Pergjigje 

 1. Sistemin tretes me te gjate e ka koala. Sistemin tretes me te shkurter e ka lepuri. 
 2. Apandesitin me gjatesi me te madhe e ka koala. Apandesitin me gjatesi me te vogel e ka qeni. 
 3. Ne momentin qe ne themi qe nuk ushqehet me mish atehere ne trupin e kesaj kafshe luan nje rol te rendesishem apandesiti dhe atehere ne rastin e koales apandesit duhet te kete nje gjatesi te konsiderueshme. Pra gjatesia e sistemit tretes rritet. 
 4. Nga keto kafshe mishngrenes eshte qeni pasi koala ushqehet me gjethe dhe sytha te eukalipsit ndersa lepuri eshte barngrenes. Gjithashtu dhe gjatesia e apandesitit tek qeni eshte shume e vogel pra kjo tregon qe qeni eshte mishngrenes. 
 5. Ne apandesit tretet ushqimi bimor. 
 6. Njeriu eshte gjithshka ngrenes. Duke pare madhesine e trupit te nje njeriu normal gjatesia e sistemit tretes duhet te jete e madhe por apandesiti me kalimin e kohes ka hyre ne organet qe nuk marrin me pjese ne sistemin tretes. Pra eshte nje organ i reduktuar dhe madhesia e tij tek njeriu eshte sa nje gisht (pra shume e vogel).  

 

Burimi i informacionit: Praktika e punes dhe  Google 

Vlerësimi i projektit

User Rating: 3.45 ( 1 votes)

Shihni dhe

12. Fotosinteza dhe fotosistemet | Biologjia për Maturën Shtetërore

12. Fotosinteza dhe fotosistemet | Biologjia për Maturën Shtetërore

Ky është një material shpjegues dhe ilustrues rreth temës:  “Fotosinteza dhe fotosistemet”. ➯Kliko këtu për …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)