fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Programet orientuese Matura Shtetërore Profesionale 2020 – Të rishikuara (Covid-19)

Pandemia COVID-19 ka prekur çdo fushë të veprimtarisë njerëzore dhe të gjithëve na është dashur të përshtatemi me një ndryshim të papritur në mënyrën se si jetojmë. Ky ndryshim natyrisht ka përfshirë edhe arsimin.

Prandaj, për t’u ardhur në ndihmë maturantëve, janë ka rishikuar Programet Orientuese, ku  janë hequr nga provimet e Maturës, njohuritë lëndore që janë zhvilluar gjatë mësimit në kushtet e shtëpisë, i cili përkon me periudhën mars-qershor 2020.

 

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+1+1 vite mësimore

NR DREJTIMI MËSIMOR
1 Hoteleri-Turizëm
2 Shërbime mjetesh transporti
3 Mekanikë
4 Elektroteknikë
5 Elektronikë
6 Përpunim druri
7 Ndërtim
8 Tekstil-Konfeksion
9 Teknologji Ushqimore
10 Bujqësi
11 Shërbime sociale dhe shëndetësore
12 Instalues i Sistemeve Termohidraulike (pilot-AlbVET)
13 Teknologji Kimike
14 Peshkim
15 Gjeologji miniera
16 Detari
17 Tekstil Konfeksione Naber Ada
18 Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte gazi dhe uji

 

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+2 vite mësimore

NR PROFILI MËSIMOR
1 Llogari
2 Shërbime bankare
3 Sipërmarrje e Agjensisë Turistike
4 Sigurime
5 Tregti
6 Administrim – Biznes
7 Rrjete të dhënash
8 Mbështetje e përdoruesve të TIK
9 Zhvillim website
10 Rrjete të dhënash (Pilot – GIZ)
11 Silvikulturë
12 Agrobiznes

 

Programet orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 4 vite mësimore

NR DREJTIMI MËSIMOR
1 Veterinari
2 Gjeodezi
3 Inxhinieri Informatike Softwaresh
4 Shërbime kujdesi për të moshuar

 

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për Shkollën “Harry Fultz”

NR DREJTIMI MËSIMOR
1 Harry Fultz Automekanik
2 Harry Fultz Biznes
3 Harry Fultz Elektronikë

 

Jepni vleresimin tuaj

User Rating: 4.47 ( 10 votes)

Shihni dhe

17. Termokimia – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Termokimia Termokimia është ajo pjesë e kimisë që studion efektet energjitike të shndërrimeve ose proceseve …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)