fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Faktorët që ndikojnë në shëndetin tonë – Projekt në Biologji

Faktorët që ndikojnë në shëndetin tonë

Koncepti i shëndetit

Shëndeti është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës njerëzore. Madje, në mënyrë disi filozofike, shpeshherë njerëzit i referohen konceptit të shëndetit si “një qëllim më vete i ekzistencës.

Sidoqoftë, gjatë jetës së përditshme njerëzit i referohen herë pas here një apo disa komponentëve të shëndetit të tyre në situata dhe në kontekste të ndryshme, duke e konsideruar atë (shëndetin) si kapitalin më të çmuar në jetë. Shendeti dhe sjellja jane gjeja me e rendesishme per cdo.

Këndvështrimi bio-mjekësor mbi shëndetin

Kufizimi i përkufizimit bio-mjekësor qëndron në faktin se, shëndeti konsiderohet si “negativi” i sëmundjes, ndërkohë që shumë autorë argumentojnë se shëndeti është shumë më tepër se kaq. Pra, koncepti i sëmundjes si “fenomeni i kundërt i shëndetit” është shumë i cunguar. Nga ky këndvështrim, probleme të tilla si, varfëria apo pa drejtësia sociale duhen marrë patjetër në konsideratë sa herë që i referohemi të “kundërtës së shëndetit”.

 

Një person gjatë gjithë jetës së tij është nën ndikimin e vazhdueshëm të një sërë faktorësh mjedisorë – nga mjedisi në shoqëri. Përveç karakteristikave individuale biologjike të gjithë ata ndikojnë drejtpërdrejt jetesën e tyre, shëndetin dhe në fund të fundit jetëgjatësinë. Kontributi tregues i faktorëve të ndryshëm për shëndetin e popullsisë vlerësohet nga katër pozicione: stili i jetesës, gjenetika njerëzore (biologjia), mjedisi i jashtëm dhe kujdesi shëndetësor.

Faktorët që ndikojnë në shëndet:

Mënyra e jetës:

Pirja e duhanit, konsumi i alkoolit, i pabalancuar, dietë të sëmurë, kushte të dëmshme të punës, stresi (ankth), dobësi, mungesa e ushtrimit, kushtet e këqija materiale të jetesës, përdorimi i drogës, abuzimi i drogave, brishtësia e familjes, vetmia, niveli i ulët arsimor dhe kulturor, niveli shumë i lartë urbanizimi.

Gjenetikë, biologji njerëzore:

Predispozita për sëmundjet trashëgimore.

Mjedisi i jashtëm, kushtet natyrore dhe klimatike:

Ndotja e ajrit, ujit, tokës; një ndryshim të mprehtë në fenomenet atmosferike; rritjen e rrezatimit kozmik, magnetik dhe të tjerë.

Kujdes shëndetësor:

Joefektiviteti i masave parandaluese.

Cilësia e dobët e kujdesit mjekësor.

Ofrimi i parakohshëm.

User Rating: 3.64 ( 4 votes)

Shihni dhe

12. Fotosinteza dhe fotosistemet | Biologjia për Maturën Shtetërore

12. Fotosinteza dhe fotosistemet | Biologjia për Maturën Shtetërore

Ky është një material shpjegues dhe ilustrues rreth temës:  “Fotosinteza dhe fotosistemet”. ➯Kliko këtu për …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)