fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Energjia Alternative dhe Burimet e saj – Projekt në Fizikë

Titulli i projektit: ‘Energjia Alternative’

Në këtë projekt do të njiheni me energjinë alternative, e cila synon të jetë sa me e pastër dhe sa më pak e dëmshme për mjedisin jetësor. Kjo energji përftohet nga 4 burime kryesore: Toka, Dielli, Ajri dhe Uji. Këtu do të gjeni përshkrimin dhe përdorimet e energjive alternative të cilat përftohen nga Uji, Dielli dhe Toka.

Nentemat e trajtuara:
 1. Çfarë është energjia alternative.
  – Me energji alternative kuptojmë zëvendesimin e burimit të energjisë që përdoren sot si benzina dhe derivatet e saj,  në burime të tjera të përhershme qe na i jep natyra dhe të cilat nuk shkaktojnë ndotje në mjedis. Kjo lloj energjie e përftuar në ktë mënyre quhet edhe energji e pastër.
 2. Energjia Diellore. (BioMasa)
  – Me energji diellore nënkuptohet energjia (termiko-elektrike) e prodhuar nga shfrytëzimi i drejtpërdrejtë i energjisë së rrezatuar nga Dielli drejt Tokës. Njerëzit e përdorin energjinë diellore për ndriçim, ngrohtësi, rritjen e të korrave dhe për shndërrimin e fuqisë diellore në energji elektrike.
 3. Energjia e ujit.
  – Hidroenergjia ose energjia nga uji është fuqia që rrjedh nga energjia e rënies së ujit apo ujit të rrjedhshëm, e cila mund të shfrytëzohet për qëllime të dobishme.
 4. Energjia gjeotermike
  – Është energjia termike e prodhuar dhe ruajtur në Tokë. Kjo energji përcakton temperaturën e materies.

Ky projekt është i përshtatshëm për nxënësit e arsimit 9-vjeçar.

Nëse keni një projekt që dëshironi ta shpërndani me ne, ju lutemi na dërgoni një email në adresën [email protected]. Projekti do të publikohet në faqen tonë në të njejtën mënyrë siç ju e keni punuar.
Nëse ju kemi ndihmuar, ju lutemi shpërndajeni faqen tonë me miqtë tuaj. Ju faleminderit!

Vleresimi

User Rating: 3.84 ( 7 votes)

Shihni dhe

Fizika moderne - Teori + 5 ushtrime

12. Fizika moderne – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Fizika moderne 1. Ndërtimi i atomit • Atomi është grimcë e pandashme. Në qëndër të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)