fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Teza – Provimi me zgjedhje i Anglishtes B2 – 2018

Me poshte do te gjeni tezen e provimit me zgjedhje te “Anglishtes” ne variantin A dhe B, ushtrimet e SECTION 1 SECTION 2 dhe SECTION 3. Keto teza jane publikuar PAS perfundimi te provimit dhe sherbejne si ndihmese per kontrrollimin e skemes se vleresimit. Teza anglisht me zgjedhje

TEZA – Anglisht B2

Varianti B
Teza – Gjuhe Angleze – Varianti B

Varianti A
Teza – Gjuhe Angleze – Varianti A

 

Shihni dhe

Aplikimet Raundi Dyte 2018

Procedurat e Aplikimit dhe Regjistrimit ne IAL, RAUNDI I DYTE, Viti akademik 2018 – 2019

Aplikimet Raundi DYTE 2018. Meposhte do te gjeni te listuar permbledhjen e informacioneve qe duhet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)