fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Gjuhe

Viti Drejtimi Zhvillo Testin Online Shkarko Tezën Shkarko Skemën
2019
Model Testi
A janë të ndryshëm?
Zhvillo online
Dervishi dhe vdekja (fragment)
Zhvillo online
2019
Përgjithshëm
Pëshpërima e tokës
Zhvillo online
2019
Gjergj Fishta
Zhvillo online
2019
Gjimnaz (kurrikula e vjetër)
Muzika
Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2019
Profesionale
Sonata
Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2019
Profesionale (kurrikula e vjetër)
Koha
Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2018
Profesionale
Shkëmbi
Nuk është publikuar nga MASR Shkarko
2018
Gjimnazi
Kur shkruajmë
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2017
Profesional
Orari i qarkullimit
Nuk eshte publikuar nga MAS Shkarko
2017
Pergjithshem
Ajsbergët
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2016
Profesional
Komunikimi
Nuk eshte publikuar nga MAS Shkarko
2016
Pergjithshem
Prindërit dhe shkolla
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2015
Profesional
Reklamat
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2015
Pergjithshem
Liria e fjalës
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2014
Profesional
Në studion tonë fotografike
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2014
Pergjithshem
Gjumi dhe shëndeti
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2013
Profesional
Shpirti i botës së gjallë
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2013
Pergjithshem
Kur bie shi
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2012
Profesional
(kurrikula e vjeter)
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2012
Profesional
(kurrikula e vjeter)
Fragment nga tregimi “Buka”
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2012
Drejtimi Natyror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2012
Drejtimi shoqeror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2012
Pergjithshem
Arti i optimizmit
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2012
Artistike
Udhëtimet e Guliverit: Argëtim apo egërsi?
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2012
Gjuhet e huaja
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2012
Seksioni dygjuhesh
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2012
Teknike profesionale
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2011
Artistike
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2011
Gjuhet e huaja
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2011
Drejtimi Natyror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2011
Pedagogjike
Fragment nga tregimi “Katër stinët”
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2011
Teknike Profesionale
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2011
Pergjithshem
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2010
Artistike
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2010
Gjuhet e Huaja
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2010
Drejtimi Natyror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2010
Pedagogjike
Pjese nga Mitrush Kuteli
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2010
Profesionale
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2010
Pergjithshem
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2009
Profesionale
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2009
Seksioni Dygjuhesh
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2009
Gjuhet e huaja
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2009
Artistike
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2009
Pergjithshem
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2009
Pedagogjike
Fragment nga romani i Kadaresë
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2009
Drejtimi Natyror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2008
Pergjithshem
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2008
Gjuhet e huaja
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2008
Drejtimi Natyror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2008
Pedagogjike
Fragment nga legjenda “Rozafati”
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2008
Profesionale
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2008
Seksioni Dygjuhesh
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2008
Social-Kulturore
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2007
Pedagogjike
Fragment nga “Ura me tri harqe“
Zhvillo online Shkarko Shkarko
2007
Profili Natyror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2007
Pergjithshem
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2007
Artistike
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2006
Pergjithshem
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2006
Profili Natyror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2006
Profili Shoqeror
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko
2006
Pedagogjike
Nuk permban tekst joletrar
Shkarko Shkarko

Shihni dhe

20. Alkenet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Alkenet Alkenet janë hidrokarbure të pangopura me formulë të përgjithshme CnH2n. Janë izomerë strukturorë me …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)