fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Elementë të Logjikës Matematike – Formulat dhe Rregullat

Lidhëza logjike “dhe”. Konjuksioni

Pohimi që merret duke lidhur dy pohime të dhëna p , q me lidhëzën “dhe” quhet konjuksion i tyre dhe është i vërtetë vetëm kur janë të vërteta të dyja pohimet p , q. Konjuksioni p , q i dy pohimeve të dhëna, shënohet:
\[ p \land q \]

Lidhëza logjike “ose”. Disnjuksioni

Disnjuksioni i dy pohimeve të dhëna p , q quhet pohimi p ose q i cili është i vërtetë atëherë dhe vetëm atëherë kur është i vërtetë të paktën njëri nga polinomet p , q. Disnjuksioni shënohet:
\[ p \lor q \]

Implikimi logjik

p(x) dhe q(x) janë dy fjali me ndryshore x të shqyrtuara në të njëjtin mjedis. Nëse cdo vlerë x nga E që vërteton p(x), vërteton edhe q(x), themi se:

  • q(x) është rrjedhim logjik p(x) në E dhe e shënojmë:

\[ p(x) \Longrightarrow q(x), x \in E \]

Nëse ekziston ndonjë vlerë e x që bën pjesë në E, që bën të vërtetë p(x) dhe të rremë q(x) themi se shënimi i mësipërm nuk është i vërtetë.

$p$ $q$ $p \land q$ $p \lor q$ $p \Longrightarrow q$
V V V V V
V G G V G
G V G V V
G G G G G

 

Vleresimi

User Rating: 5 ( 2 votes)

Shihni dhe

“Ekuacionet dhe Sistemet e Ekuacioneve” – Test Online me 10 Ushtrime

Këto ushtrime përmbledhin zbatimin e të gjitha koncepteve të nevojshme që Maturantët duhet të dinë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)