fbpx
E Fundit

Tag Archives: amplitude

15. Ushtrime me zgjidhje | Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

15 ushtrime përmbledhëse të zgjidhura

USHTRIME ME ZGJIDHJE Ushtrimi 1: Një trup hidhet me shpejtësi fillestare 10m/s, në një sipërfaqe të ashpër ( $ \mu $ =0.2) a) Ç’rrugë bën trupi deri sa ndalon? b) Pas sa kohe ndalon trupi? Trupi kryen lëvizje drejtvizore njëtrajtësisht të ngadalësuar. Ushtrimi 2: Një trup hidhet me shpejtësi fillestare 20m/s në një sipërfaqe të ashpër ($ \mu $ =0.2). …

Lexo më shumë »

11. Interferenca e dritës – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Interferenca e dritës - Teori + 2 ushtrime

Interferenca e dritës 1. Interferenca Mbivendosja e valëve me frekuencë të njëjtë quhet interferencë. Burimet që prodhojnë valë me frekuencë f të njëjtë quhen burime koherente. • Kemi dy lloje interferencash: a) forcuese/konstruktive b) dobësuese/destruktive Nëse: \(r_{2}-r_{1}=k$\cdot $\lambda $\) \(k=0,1,2,3\) Interferencë forcuese/ konstruktive: \(Ar=A_{1}+A_{2}\) Nëse: \( r_{2}-r_{1}=(2k+1)$\cdot $ \lambda $/2\) Interferencë dobësuese/destruktive: \(Ar=A_{1}-A_{2}\) USHTRIME TË ZGJIDHURA  Ushtrimi 1: Dy burime …

Lexo më shumë »

9. Valët mekanike – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valët mekanike - Teori + 5 ushtrime

Valët mekanike 1.  Valë mekanike Procesi i përhapjes së një ngacmimi në një mjedis, quhet valë. Kemi dy lloje valësh:  gjatësore tërthore a) Vala quhet gjatësore, nëse pikat e mjedisit lëkunden në drejtim të njëjtë me përhapjen e valës. Valët gjatësore përhapen: në gaze, lëngje dhe trupat e ngurtë. b) Vala quhet tërthore, nëse pikat e mjedisit lëkunden në drejtim pingul me …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)