fbpx
E Fundit

Tag Archives: rreze atomike

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e tjerë. Matematikisht llogaritet me numrin e elektroneve të paciftëzuara që ka një atom në shtresën e tij të jashtme elektronike. Për çdo element, numri i grupit në sistemin periodik përfaqëson numrin maksimal të elektroneve në shtresën e jashtme dhe vlerën maksimale të valencës që mund …

Lexo më shumë »

2. Sistemi periodik – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Ligji periodik i elementeve Përsëritja periodike e shtresës së jashtme elektronike të elementeve sjell ngjashmërinë periodike te vetitë fiziko – kimike të elementeve dhe përbërjeve të tyre. Ky ligj është përmirësuar nga Mozli dhe formulohet: “Vetitë fiziko – kimike të elementeve janë funksion periodik i numrit atomik Z“. Mbi këtë ligj është ndërtuar sistemi periodik i elementeve, i cili përbëhet: …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)